« Najít podobné dokumenty

Obec Bradáčov - Usnesení ZO 2016-5

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bradáčov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ZO 2016-5
Obec Bradáčov IČ 00512532
<br> Máš-M č.2016105 ze aaaedání aasmaaítelstva obce Bradáčov konaného dne 14.12.2015
<br> ZASTUPITELSWO OBCE Benoňčov
<br> 1) here na vědomí informaci Starosty o rozpočtovým opatřeních č.3 - 14,která sdwálil v rámci svého oprávnění <.>
<br> 2) bere na vědomí smlouvu užavřenoo Se ZD F'ojhulqlr na zimní údržby místních komunikací uzavřenou na období do konce r.2013 '
<br> 3) bere na vědomí narostou i.ivhirští-zenu,?r plán periodických inventarizací za rok 2016 5 termínem dokončení 1.2.2010? a jmenování inventadzační komise ve složení předseda p.P.Ludvíček a členové Z.Meiichorová a L.Melichar <.>
<br> 4) gmvaluje rozpočtový výhled na léta 2001? - 2019 (hlasování: pro — 5,proti — 0,nežil—čestní! se - 0)
<br> 5) bere na vědomí,že ke zveřejněnému návrhu rozpočtu nebylv vznesenv žádné připomínky & odivaluje schodkovjí rozpočet na rok 201? ne Saldem “815,? tis.Kč vznikl? plánovanými příjrmf 954,8 tis.Kč a výdaji 13805 115.Kč.-Rozdíl BIS,? ti'S.Kč bude [::-0er 2 finanční rezervy na účtu obce.Starostovi uložilo rozpočet zveřejnit <.>
<br> (hlaaovánh pro — 5,proti - 0,nezůčaemii se — 0)
<br> E) schvaluje zajištění údržbyr obecní zelené za Stejných podmínek,jako v noc-e 2010,&
<br> oplávnilo starosta: k uzavření naučných dohod o provedení práce- (hlasování: pro — 5,proti — 0,nezúčastnil se - 0)
<br> ?) Stanovilo ňnanční limit 500 Kč pro veme danr poskytované místním občanům při dosažení věku ?0,?5 a 30 let a dále každý rok nad 30 let.' (hlasování: pro — 5,proti — 0,nezúčasmit SE — 0)
<br> &) etanoviío pro rok 201? následující l::enj.:r k odprodeji obemích pozemků vaickÝm
<br> osobám Stavebni paroela a m2 oro hlášené k trvalému oobvtu - 100 Kč ostatní — ISD Kč o5tatní plochjlr á m2 pro hlášené k trvalému pobytu - 35 Kč o5tatní ' - 50 Kč
<br> případné.odchylky budou achvaloví-"mj.:r individuálně (hlasování: pro — 5.proti- 0,nezúčastnil se _ 0)
<br> 9) stanovilo do Skončení volebního období nebo jiného tomodnutí ZO 20 pro Starostu částku 50.000; Kč ja...

Načteno

edesky.cz/d/2602549

Meta

Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bradáčov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz