« Najít podobné dokumenty

Obec Pšánky - Volby do obecního zastupitelstva 2010 – termín a počet členů obecního zastupitelstva

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pšánky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Podlady volby
Volby do obecního zastupitelstva 2010 – termín a počet členů
<br> obecního zastupitelstva
<br>
<br>
<br>
<br> Termín voleb do zastupitelstva – 15.a 16.října 2010 <.>
<br> Počet členů zastupitelstva obce Pšánky pro volební období 2010 – 2014 je sedm
<br> členů <.>
<br>
<br> vyvěšeno: 21.7.2010
<br> sejmuto:
Vzory kandidátních listin a čestných prohlášení
Volby do zastupitelstev obcí 2010
<br> Strana 1 (celkem 11)
<br>
Příloha č.4a) - VZOR KANDIDÁTNÍ LISTINY POLITICKÉ STRANY / POLITICKÉHO
HNUTÍ
<br>
<br> KKAANNDDIIDDÁÁTTNNÍÍ LLIISSTTIINNAA
pro volby do zastupitelstva obce (města,městského obvodu,městské části).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> (název zastupitelstva)
konané ve dnech.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br>
<br> Volební obvod:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> (uvede se v případě,že volební obvody jsou vytvořeny)
<br>
Politická strana nebo Politické hnutí
Typ volební strany
<br>
<br>
<br> Název volební strany
(název politické strany / politického hnutí,které je registrována(-o) u Ministerstva vnitra)
<br> Kandidáti:
<br>
Poř <.>
č <.>
<br> Jméno,příjmení
Věk
<br> (ke dni podání
<br> kandidátní listiny)
Povolání
<br> Část obce
/ nečlení-li se obec na
části - název obce
<br> Název politické strany nebo
politického hnutí <,>
<br> jehož je kandidát členem <,>
(ne zkratka)
<br> popř.údaj “bez politické
příslušnosti”
<br>
1 <.>
2 <.>
3 <.>
*)
<br>
Zmocněnec volební strany:
<br>
…………………………….<.>.………………………….<.> ………… ………………………………
Jméno,příjmení místo,kde je přihlášen k trvalému pobytu podpis zmocněnce volební strany
<br> (tj.přesnou adresu místa trvalého pobytu podle OP)
<br>
<br> Náhradník zmocněnce volební strany:
<br>
…………………………….<.>.………………………….<.> …………
Jméno,příjmení místo,kde je přihlášen k trvalému pobytu
<br> (tj.přesnou adresu místa trvalého pobytu podle OP)
<br>
………………………………….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> …… …………………………….<.> <.>
Jméno,příjmení,označení funkce osoby oprávněné jednat podpis oprávněné osoby
jménem politické strany / hnutí,popř.jménem organizační
jednotky,je-li ustavena
<br>
<br>
Přílohy: Prohlášení kandidátů V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> *) V obcích,kde se má voli...

Načteno

edesky.cz/d/2602547

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pšánky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz