« Najít podobné dokumenty

Město Votice - Oznámení o zahájení řízení o zrušení železničního přejezdu ev. č. P6068 v žkm 3,170

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Votice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha k č.j. 1535_2019_SD-SL
P:: H.-.? m1;
<br> Podolí
<br>.:,_
<br> Vrčhótow' - JahOvice
<br> (s'néisžýg=% <.>
<br> w „ <.>
<br> r_w'u _ *?
<br> xl,' „_,<.> ---„._ vu"*??'\x€_ až? fy
<br> KIM \ Ě
<br>.' ".Š x\šžšw \ '.' _.g.Babice „.;-“.<.> a : -\A ' _.<.> a _ :.* 556 _ _ \ : \ „\ <.>
<br> >=„_
<br> : 5 „* “*qu J.1 „Je?- " J'Ší'yžbfý/fa—m Obraženka \'-._ :ft' ' ».<.>.<.> „ <.>
<br>.- —- _ __ MĚSTSKÝ ÚŘAD von E - ' ; * ' * _ * Odbor správních činností adopravy __ QW = " " 577 ' -
<br> č.112
oznámení zahájení řízení o zrušení železničního přejezdu - SŽDC, s.o.
1
<br> Městský úřad Votice
<br> Odbor správních činností a dopravy
<br> Komenského náměstí 700
<br> 259 17 Votice
<br> *MVOTX008TH50*
MVOTX008TH50
<br> Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Telefon: Votice dne:
<br> 1535/2019/SD-SL 42657/2018/SD-SL Ing.Slunečková 317830121 11 1.2019
<br> Počet stran: 3
<br> Počet příloh: 0
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Oznámení zahájení řízení o zrušení železničního přejezdu
<br> Správa železniční dopravní cesty,státní organizace,IČ: 70994234,Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 –
Nové Město,Oblastní ředitelství Praha,Partyzánská 24,170 00 Praha 7 (dále jen žadatel) podala dne
11.12.2018 žádost
<br> o zrušení železniční přejezdu ev.č.P6068 na trati Olbramovice – Sedlčany v žkm 3,170 <.>
<br> Městský úřad Votice,Odbor správních činností a dopravy (dále jen správní orgán) jako věcně a místně
příslušný silniční správní úřad dle ust.§ 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a § 37 odst.4
zákona o pozemních komunikacích,oznamuje dle ust.§ 47 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),zahájení správního řízení <.>
<br> Správní řízení bylo v souladu s § 44 odst.1 správního řádu zahájeno dnem podání žádosti <.>
<br> Železniční přejezd je umístěn na pozemku parc.č.1218,k.ú.Křešice u Olbramovic,obci Olbramovice,a
kříží účelovou komunikaci na poz.parc.č.1014/3 a 1014/5,oba v k.ú.Křešice u Olbramovic,obci
Olbramovice,v podílovém vlastnictví Města Votic,Městyse Vrchotovy Janovice,Obce Miličín,Obce
Olbramovice,Obce Slapsko,Obce Vojkov a Obce Štětkovice,v obou případech plnící funkci lesa <.>
Železniční přejezd je zabezpečený pouze výstražnými kříži a vzhledem k tomu,že komunikace je v okolí
přejezdu zarostlá křovím,je zřejmé,že již není mnoho let používán.K žádosti byly doloženy souhlasy
všech vlastníků dotčených pozemků a souhlas drážního úřadu se zrušením přejezdu <.>
<br> Vzhledem ke skuteč...

Načteno

edesky.cz/d/2602487

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Votice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz