« Najít podobné dokumenty

Obec Krchleby (Šumperk) - Schéma k VEŘEJNÉ VYHLÁŠCE čj.:MUMO-OSU/634/19

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krchleby (Šumperk).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schéma k VEŘEJNÉ VYHLÁŠCE čj.:MUMO-OSU/634/19
MĚSTSKÝ ÚŘAD MOHEL __ '.<.> __ODBOR STAVEBNÍHO úŘXIDCĚ
<br> Ponns Jazz/nm
<br> /
<br> Značka 5.A Ta Značeníjodnoho nebo více výlíuků nebo jiného poškození vozovky na úseku dlouhém nejvýše 500 m.kdy není třeba výrazně snížit rychlost \mzídla <.>
<br> Značkač.A7al-DTE4 '
<br> Značení více výlluků nebo jiného poškození wzovky na úseku delším než 500 m,kdy není íňeba výrazně snížit rychlost vozidla.Do vzdálenosti 1 hnsenaDTuvádějívzdálenosliveslowrádwmeh-ů.nad 1 kmse uvádějí "v klmetreoh siednínidesělínným místem <.>
<br> Značka 6.A 7: + IP 5
<br> Značení jednoho nebo více výtlaků nebo jiného většího poškození vozovky na úseku dlouhém nejvýše 500 m,kdyjo třeba pro zachování bezpečnoslíjízdy výrazně snížit rychlost vozidla <.>
<br> NaD nebo R se použije značka lP s doporučenou rychlosti 80 nebo 60 km/h.-
<br> ZnačkaůATa +DTE4+IF5 Značení vioovýlluků nebo Ímého většího poškození vozovky na úseku delším než 500 m,kdy je třeba výrazně snížit rychlost vozidla <.>
<br> Značkař.<.> IP21 + symbolznačkyůAh-I—IPS
<br> Značení jednoho nebo více výtluků nebo jiného většího poškození
<br> vozovky na úseku dlouhém nejvýše 500 m.kdy jot'r'eba výrazně snížit rychloslvozida.Výtluky nebojlné poškozeni vozovkyjsou pouze
<br> v jednom jízdním pruhu.Počet šipek musí odpovídat počtu jízdních pruhů <.>
<br> Značka č.IP 21 má pří dvou šipkách šířku 1000 mm.pilířem šipkách 1500 mmZnačka č.A7a mádélkuslranyéoo mm <.>
<br> Značení výtluků a jiných poškození vozovky
<br> Tento výkres" se použije pro označováni výtluků,plošných poškození vozovky (např.rozpad obnisné vrslsvy nebo míkralooberoe),poškození CB desek.dnatačníoh závěrů apod.Nenívurčen pro označování vyjetých kolejí <.>
<br> Na dáiníoí.rychlostní siínloí nebo jiné směrově rozdělené silnici se značky a A 7a umisťují po obou stranách vozovky.Značlm &.IP 21 je s přihlédnulim k místním podmínkám možno umístit pouze vpravo; -
<br> Značky č.A 73 se unňsťuji ve vzdálenosti 100 až 250 m před značeným mistem.PH nulnoslí výrazně snížit rychlostv...

Načteno

edesky.cz/d/2602486

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Krchleby (Šumperk)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz