« Najít podobné dokumenty

Obec Polní Voděrady - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Schválení záměru stavby - společné povolení na stavbu Kanalizace a ČOV Polní Voděrady

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Polní Voděrady.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Schválení záměru stavby - společné povolení na stavbu Kanalizace a ČOV Polní Voděrady
<.> /19
<br> Městský úřad Kolín
Odbor životního prostředí a zemědělství
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 111,fax: +420 321 727 938,e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz
sídlo odboru: Sokolská 545,Kolín II
<br>
<br> Obec Polní Voděrady
Polní Voděrady 93
280 02 Kolín
<br> Zast <.>
<br> VIS - Vodohospodářsko –
inženýrské služby,spol.s r.o <.>
Na Střezině 1079
500 03 Hradec Králové 3
<br>
Vaše čj.(zn.):
Číslo jednací:
Spisová zn.:
<br> Oprávněná
úřední osoba:
<br> Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OZPZ 3027/19-ben
OZPZ 21161/2018
<br>
Ing.XXXXX XXXXXX <,>
Bc.XXXXX XXXXXXXX
XXX XXX XXX
sarka.benesova@mukolin.cz
<br>
Počet listů:
<br> Příloh/listů:
10
0/0
<br>
Datum: 09.01.2019
<br>
<br> Schválení záměru stavby - společné povolení (územní a stavební povolení souboru staveb)
a povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových (veřejnou vyhláškou)
<br> – stavba „Kanalizace a ČOV Polní Voděrady“ <.>
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ (VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA)
<br>
Výroková část:
<br> Městský úřad Kolín,odbor životního prostředí a zemědělství,jako vodoprávní úřad příslušný podle §
104 odst.2 písm.c) a § 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,vodního zákona a jako speciální stavební
úřad podle § 15 odst.5 vodního zákona a podle § 15 odst.1 písm.d) a § 94j odst.1 zákona č <.>
183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“),ve znění
pozdějších předpisů a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) v řízení podle ustanovení § 94j až
94p stavebního zákona a podle ustanovení § 115 vodního zákona posoudil žádost o společné
povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení souboru staveb) a o povolení k vypouštění
odpadních vod dle § 8 odst.1 písm.c) vodního zákona,kterou dne 27.09.2018 podala
<br> Obec Polní Voděrady,IČ: 00473740,Polní Voděrady 93,280 02 KOLÍN 2,kterou v tomto řízení
zastupuje společnost VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby,spol.s r.o ...

Načteno

edesky.cz/d/2602478

Meta

Stavby   Územní plánování   Rozpočet   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Polní Voděrady      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz