« Najít podobné dokumenty

Obec Slopné - Pozvánka na ZOS č. 1/2019, 21.1.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Slopné.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na ZOS č. 1/2019, 21.1.2019
Obec Slopné
<br>
Pozvánka
<br> Starosta obce Slopné svolává podle zákona č 128/2000 sb <.>,o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších změn a doplňků
<br> zasedání č.1/2019
<br> Zastupitelstva obce Slopné,které se koná v pondělí 21.1.2019 v 18.00 hod v zasedací
místnosti obecního úřadu Slopné <.>
<br> Program:
<br> 1.Zahájení <.>
<br> 2.Jmenování ověřovatelů zápisu <.>
<br> 3.Schválení programu zasedání <.>
<br> 4.Finanční situace,rozpočtové opatření <.>
<br> 5.Projednání smlouvy o smlouvě budoucí s firmou CETIN a.s.(zřízení služebnosti) - překládka
telef.kabelů při projektu VPIC Slopné – MK a ÚK z Olšan na farmu <.>
<br> 6.Projednání smlouvy o dotaci pro SK Slopné <.>
<br> 7.Projednání ukončení nájemní smlouvy o pronájmu hostince <.>
<br> 8.Vyhlášení záměru - pronájem hostince <.>
<br> 9.Navýšení příspěvku pro ZŠ a MŠ Slopné <.>
<br> 10.Různé – dary zájmové spolky spolky,průběh prací MK a UK Olšany <.>
<br>
<br> Podle ustanovení § 93 odst.2 zákona č.128/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších změn a doplňků,jsou
zasedání zastupitelstva veřejná <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ve Slopném dne 11.1.2019 XXXXX XXXXX
<br> Starosta obce Slopné

Načteno

edesky.cz/d/2602397

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Slopné      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz