« Najít podobné dokumenty

Obec Hlavice - Zapis ze schuze OZ obce Hlavice ze dne 27.12.2017.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hlavice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zapis ze schuze OZ obce Hlavice ze dne 27.12.2017.pdf
Zápis ze schůze OZ obce Hlavice dne 27.12.2017
Přítomen: Ing.XXXXXX XXXXXXXXXXX,XXXX XXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXX <,>
<br> XXXXXXXX XXXXXXX,Mgr.XXXXX XXXX,Mgr.XXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXX
<br>
<br> Omluven: XXXXXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXXX
<br>
<br> X) Rozpočtové opatření č.X
<br>
Obecní zastupitelstvo obce Hlavice se usneslo a schvaluje všemi přítomnými členy rozpočtové opatření č.3 <,>
<br> dle přiložené přílohy
<br> Celkový rozpočet po úpravách / rozpočtové opatření č.3/,kterým se rozpočet nenavyšuje ani neponižuje
<br> v příjmech i výdajích,činí celkem 7.330.355,50 Kč v příjmech a 7.330.355,50 Kč ve výdajích /po zapojení
<br> na dorovnání schodku do příjmů financování (pol.+ 8115 zůstatek finančních prostředků z minulých let ve
<br> výši 2.963.961,30 Kč.) ve schváleném rozpočtu /
<br>
<br> Pro - (7) Ing.XXXXXX XXXXXXXXXXX,XXXX XXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXX <,>
<br> XXXXXXXX XXXXXXX,Mgr.XXXXX XXXX,Mgr.XXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXX
<br> Proti - (X)
<br> Zdržel se - (0)
<br>
2) Pravidla rozpočtového provizoria obce Hlavice na rok 2018
<br>
OZ se usneslo a schvaluje všemi přítomnými členy pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018:
<br> Do schválení rozpočtu na rok 2018 se hospodaření obce Hlavice bude řídit posledním upraveným
<br> rozpočtem roku 2017,navíc lze v rámci rozpočtového provizoria financovat akce schválené kompetentními
<br> orgány a hradit závazky z uzavřených smluv a budou financovány investiční akce přecházející z roku 2017 <.>
<br> Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Hlavice bude v době provizoria,do schválení rozpočtu na rok 2018
<br> hospodařit v invencích roku 2017 <.>
<br>
<br>
<br> Pro - (7) Ing.XXXXXX XXXXXXXXXXX,XXXX XXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXX <,>
<br> XXXXXXXX XXXXXXX,Mgr.XXXXX XXXX,Mgr.XXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXX
<br> Proti - (X)
<br> Zdržel se - (0)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
3) Příkaz k inventarizaci
<br>
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX vydal příkaz k fyzické a dokladové inventuře k XX.12.2017 <.>
<br> Fyzická a dokladová inventura bude probíhat v období od 1...

Načteno

edesky.cz/d/2602393

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hlavice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz