« Najít podobné dokumenty

Obec Hlavice - Usneseni ze schuze OZ obce Hlavice ze dne 17. 12. 2018.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hlavice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usneseni ze schuze OZ obce Hlavice ze dne 17. 12. 2018.pdf
Usnesení ze schůze OZ obce Hlavice dne 17.12.2018
<br>
<br>
Přítomen: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXXX,Mgr.XXXX XXXXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX,Bc.XXXXX XXXXXXXXX <,>
<br> XXXXXXXX XXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXX
<br> Host: paní XXXX XXXXXX – tajemnice OÚ Hlavice
<br>
<br>
<br> 1) Rozpočtové opatření
<br> OZ XXXX paní Janou Hajskou předneseno v pořadí třetí rozpočtové opatření v letošním roce.Celkový
rozpočet po úpravách/rozpočtové opatření č.3,kterým se rozpočet nenavyšuje ani neponižuje v příjmech a
výdajích,činí celkem 5.295.060,60 Kč v příjmech a 5.295.060,60 Kč ve výdajích <.>
<br>
Pro - (9)
<br> Proti - (0)
<br> Zdržel se - (0)
<br>
<br> 2) Pravidla rozpočtového provizoria obce Hlavice na rok 2019
<br>
OZ se usneslo a schvaluje všemi přítomnými členy pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019:
<br> Do schválení rozpočtu na rok 2019 se hospodaření obce Hlavice bude řídit posledním upraveným
<br> rozpočtem roku 2018,navíc lze v rámci rozpočtového provizoria financovat akce schválené kompetentními
<br> orgány a hradit závazky z uzavřených smluv a budou financovány investiční akce přecházející z roku 2018 <.>
<br> Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Hlavice bude v době provizoria,do schválení rozpočtu na rok 2019
<br> hospodařit v intencích roku 2017 <.>
<br>
<br> Pro - (9)
<br> Proti - (0)
<br> Zdržel se - (0)
<br>
<br> 3) Hlasování o složení nové inventarizační komise
<br> OZ XXXX navrženo složení nové inventarizační komise ve složení: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXXX,Mgr.Jana
<br> Arltová,Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX,Bc.XXXXX XXXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXX a XXXX XXXXXX <.>
<br>
<br>
<br> Pro - (X)
<br> Proti - (0)
<br> Zdržel se - (0)
<br>
<br>
<br>
<br> 4) Hlasování o inventuře v ZŠ a MŠ Hlavice
<br>
OZ XXXX odhlasováno,že za provedení inventury v ZŠ a MŠ Hlavice zodpovídá Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX <.>
<br>
<br>
<br> Pro - (X)
<br> Proti - (0)
<br> Zdržel se - (0)
<br>
<br> 5) Hlasování o plánu inventur pro rok 2019
<br>
OZ jednohlasně odsouhlasilo plán in...

Načteno

edesky.cz/d/2602392

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hlavice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz