« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Bukovina - Oznámení záměru obce pronajmout nemovitosti

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Bukovina.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení záměru obce pronajmout nemovitosti
Oznámení záměru pronajmout nemovitosti
<br> OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ BUKOVINA Horní Bukovina 56 295 01 MNICHOVO HRADIŠTĚ IČO 00237817 DIČ 00237817
<br> obecgfthornibukovinacz,tel.326 786 121
<br> OZNÁMENÍ
<br> Obecní úřad v Horní Bukovině v souladu s š 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),zveřejňuje tímto záměr pronajmout:
<br> stavební parcelu č.145 o výměře 177 m2 a budovu s číslem popisným 42 (objektu občanské vybavenosti) v Dolní Bukovině),která je součástí pozemku č.145 a část pozemku č.493/6 (ostatní plocha) o výměře do 350 m2 v katastrálním území Horní Bukovina
<br> Jedná se o pronájem pozemků a budovy dle situace na přiloženém plánku,za účelem provozování hostinské činnosti na dobu určitou jednoho roku od uzavření nájemní smlouvy.Podminky pronájmu:
<br> — provádění provozní a preventivní údržby,a drobných oprav
<br> - úhrada elektřiny a vodného zálohové měsíčně s ročním vyúčtováním pronajímatele
<br> - úhrada stočného ročně dle vyúčtování pronajimatele
<br> - úhrada za vyvážení odpadů měsíčně
<br> - pronajímané prostory budou užívány výhradně za účelem provozování pohostinství
<br> příp.k účelům,ke kterým dá obec písemný souhlas — obec si může prostory předem časově vyhradit k uskutečnění některých akcí - minimální nájemné 100,- Kč měsíčně
<br> Zájemci mohou podávat nabídky výhradně písemně,v zalepených obálkách,označených nápisem „Neotevírat — pronájem čp.42“.Písemné nabídky lze podávat poštou na adresu Obecní úřad Horní Bukovina 56,Horní Bukovina,295 01 Mnichovo Hradiště nebo přímo v kanceláři obecního úřadu v úřední den ve středu od 17.00 do 19.00 hodin <.>
<br> Uzávěrka nabidek je 28.ledna 2019.Na nabídku doručenou po uvedeném termínu nebude brán zřetel <.>
<br> XXXXXXX XXXXX v.r.starosta obce
<br> Vyvěšeno dne: i i.01.2019 Sejmuto dne: Zveřejněno na úřední desce pevné i v elektronické podobě
<br> 675

Načteno

edesky.cz/d/2602391

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Bukovina      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz