« Najít podobné dokumenty

Obec Zámrsky - Rozpočtové opatření č. 7/2018 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zámrsky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 7-2018.pdf [1,25 MB]
Obec Zámrsky KEO-W1.11.261 lUcOBx
<br> Rozpočtové opatření č.7 l 2018 Zpracovanoz 28322018
<br> strana: 1 PRIJ MY N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 0000 1111 000 720 000,00 18 620,28 738 020,28 Daň z příjmů fyzosob ze závč 2) 000000000 0000 0000 1113 000 80 000,00 8 017,18 68 017,18 Daň z příjmů fyzosob z kapitá 3) 000000000 0000 0000 1211 000 1 500 000,00 157 811,91 1 857 811,91 Daň z přidané hodnoty 4) 000000000 0000 0000 1381 000 14 874,29 4 028,87 19 501,10 Daň z hazardních her Paragraf 0000 celkem: 2 294 874,29 189 676,24 2 484 550,53 * 5) 000000000 0000 3725 2324 000 40 000,00 3 032,50 43 032,50 Přijaté nekapitalové příspěvky a náhrady Paragraf 3725 celkem: 40 000,00 3 032,50 43 032,50 Využívání a zneškodňování komunálních odpa * Org: 0000 celkem: 2 334 874,29 192 708,74 2 527 583,03 6) 000013101 0018 0000 4116 000 15 000,00 —15 000,00 0,00 Ostatní neinvestičpřijaté transfery ze státrozpočtu 7) 104113013 0018 0000 4116 000 13 215,00 2 021,00 15 830,00 Ostatní neinvestíčpřijaté transfery ze státrozpočtu 8) 104513013 0018 0000 4116 000 01 785,00 12 379,00 74 164,00 Ostatní neinvestičpřijaté transfery ze státrozpočtu Paragraf 0000 celkem: 90 000,00 0,00 90 000,00 * Org: 0018 celkem: 90 000,00 0,00 90 000,00 PŘÍJMY celkem 2 424 074,29 192 700,74 2 617 583,03 VYDAJ E N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 3319 5171 000 200 000,00 -200 000,00 0,00 Opravy a udržování Paragraf 3319 celkem: 200 000,00 -200 000,00 0,00 Ostatní záležitosti kultury * 10) 000000000 0000 3349 5151 000 0.00 3 000,00 3 000,00 Poštovní služby Paragraf 3349 celkem: 0,00 3 000,00 3 000,00 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků * 11) 000000000 0000 3722 5109 000 120 000,00 8 000,00 128 000,00 Nákup ostatních služeb Paragraf 3722 celkem: 120 000,00 8 000,00 128 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů * 12) 000000000 0000 5112 5137 000 15 000,00 20 000,00 35 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 13) 000000000 00...

Načteno

edesky.cz/d/2602389


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zámrsky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz