« Najít podobné dokumenty

Obec Dubany - Zápis jednání KV

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dubany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

5c38d21a81107-3_září_2018 (1).pdf
Obecní úřad Dubany,Dubany 23,530 02 Pardubice,tel.: +420 466 971 253,fax: +420 466 971 253,e-mail: obec@dubany.cz <,>
<br> web: www.dubany.cz,úřední hodiny: pondělí 17 – 19 hod
<br>
<br> Zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dubany
<br> Zápis č.3/2018
<br>
<br>
<br> Datum a místo konání: 29.09.2018 v 19:30 hod <.>,v zasedací místnosti obecního úřadu v Dubanech
<br> Přítomni: M.Hurdálek,E.Zelinková,přítomni dva členové KV ze tří,KV je usnášeníschopný <.>
<br>
<br> Program jednání:
<br> 1.Zahájení jednání a seznámení s programem
<br> 2.Kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce za období červenec – září 2018
<br> 3.Závěr
<br>
<br> 1.Zahájení jednání a seznámení s programem
<br> Předseda výboru přivítal přítomného člena kontrolního výboru a zahájil jednání <.>
<br>
<br> 2.Kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce za období červenec - září 2018
<br> Členové kontrolního výboru provedli kontrolu plnění usnesení,vzešlých z veřejných zasedání
<br> zastupitelstva,konaných ve dnech 16.7.2018,13.8.2018 a 24.9.2018.Kontrolou nebyly zjištěny
<br> žádné závady <.>
<br> Předseda kontrolního výboru konstatuje,že za uplynulé období bylo kontrolním výborem kontrolováno
<br> dodržování zákonných lhůt pro vyvěšování oznámení o zasedání OZ.S negativním zjištěním <.>
<br> 3.Závěr
<br> Předseda KV ukončil zasedání v 20:30 hod <.>
<br>
<br> Zápis vyhotovil: XXXXXX XXXXXXXX,předseda výboru,v.r <.>

Načteno

edesky.cz/d/2602384

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dubany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz