« Najít podobné dokumenty

Obec Vítonice (Znojmo) - STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vítonice (Znojmo).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU.pdf
Obec Vítonice,Vítonice 54,671 61
IČ 00637092
<br> STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU v tis.Kč na období r.2019 – 2021
<br> Číslo Výchozí stav VÝHLED
řádku 2018 2019 2020 2021
Stav peněžních prostředků v listopadu roku 2018
P1 Třída 1 Daňové příjmy 3000
P2 Třída 2 Nedaňové příjmy 167,00 115,00 115,00 115
P3 Třída 3 Kapitálové příjmy 270,00 0,00 0,00 0
P4 Třída 4 Přijaté dotace 57,00 57
PA P1+P2+P3 Příjmy celkem 3172
P4 Úvěry krátkodobé
P5 Úvěry dlouhodobé
PB P4+P5 Přijaté úvěry,půjčky
P PA+PB PŘÍJMY CELKEM 3172
V1 Třída 5 Běžné (neinvestiční) výdaje 2000
V2 Třída 6 Kapitálové (investiční) výdaje 50,00 50
VA V1+V2 Výdaje celkem 2050
V3 Splátka jistiny krátkodobý úvěrů
V4 530,00 597,00 597,00 597
VB V3+V4 Splátky jistin úvěrů
V VA+VB VÝDAJE CELKEM 2647
<br> Saldo příjmů a výdajů 343,00 -436,00 525,00 525
Stav peněženích prostředků na konci roku 4066
<br> Dlouhodobé závazky:
<br> Dlouhodobé pohledávky:
<br> Ve Vítonicích dne 11.1.2019
XXXXXXX XXXXXXXX
starostka obce
<br> X XXX,XX X XXX,00 3 016,00 3 541,00
3 571,00 3 600,00 3 000,00
<br> 2 215,00 2 000,00
6 223,00 5 715,00 3 172,00
<br> 6 223,00 5 715,00 3 172,00
3 212,00 2 800,00 2 000,00
2 138,00 2 754,00
5 350,00 5 554,00 2 050,00
<br> Splátka jistiny dlouhodobých
úvěrů,půjček
<br> 5 880,00 6 151,00 2 647,00
<br> 3 452,00 3 016,00 3 541,00
<br> Obec uzavřela smlouvu s VAK Znojemsko o poskytnutí půjčky ve výši 1 mil.Kč,která
byla navýšena dodatkem č.1 na 3,7 mil.Kč.Roční splátky od roku 2016 ve výši 530 tis <.>
<br> Kč po dobu 6 let,XXXXXXXX XXX,tj.rok XXXX roční splátka XXX tis.Kč.Obec uzavřela
Smlouvu o dílo č.01/2018 na akci "Revitalizace veřejného osvětlení obce Vítonice ve
výši 1.132.786 Kč,první část 456 820 Kč byla uhrazena do 15 dnů od přádání díla a
<br> zbylá část bude rozložena do 120 pravidelných splátek ve výši 5 633,05 Kč a to od 15.9 <.>
2018 do 15.6.2024 <.>
<br> Dne 11.3.2009 nabyl právní moci rozsudek Okresního soudu ve Znojmě ve věci
trestného činu zpronevěry spáchané p.Zdeňkou Nechvátalovovu,jakožto bý...

Načteno

edesky.cz/d/2602381


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vítonice (Znojmo)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz