« Najít podobné dokumenty

Obec Srbská Kamenice - Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Srbská Kamenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním
OZNÁMENÍ
<br> o obnově katastrálního operátu novým mapováním
<br> Obec Srbská Kamenice podle ustanovení 5 38 odst.1 zákona č.256/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí (katastrální zákon) <,>
<br> vyhlašuje
<br> na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,Katastrální pracoviště Děčín (dále jen „katastrální úřad"),č.j.00-1/2018—502,že v katastrálním území Srbská Kamenice (intravilán) obce Srbská Kamenice bude zahájena obnova katastrálního operátu novým mapováním (dále jen „obnova katastrálního operátu") <.>
<br> Zahájení obnovy katastrálního operátu se předpokládá přibližně v období od 01.04.2019 do 31.10.2019.Přesný termin bude oznámen nejméně 30 dnů předem <.>
<br> Vlastníci nemovitostí budou ke ziišt'ování průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov
<br> ísemně zvání ne'méně 'den řadem řitom “sou ovinni označit trval'm z úsobem a na vlastní náklad nesporné hranice svých pozemků (5 37 odst.1 písm.b) katastrálního zákona).Způsob označeni hranic pozemků musí být v souladu s ustanovením 5 91 vyhlášky č.357/2013 Sb.: o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška).Pokud vlastník hranice svých pozemků neoznačí.může katastrální úřad rozhodnout že hranice označí na náklad vlastnika (š 37 odst.2 katastrálního zákona) a vlastníku uloží pokutu za porušení pořádku na úseku katastru.Neoznačuji se hranice pozemků.ktere jsou sloučeny do větších půdních celků (š 62 odst.1 katastrálního zákona).Vlastníci takových pozemků se vyzývají,aby v zájmu správného doplnění hranic do katastru nemovitostí předem vyhledali zachované úseky hranic pozemků.popř.zachovaná hraniční znaky,a při zjišťování průběhu hranic na ně upozornili komisi <.>
<br> Zaměstnanci katastrálního úřadu a jejich pomocní pracovníci (dále jen „oprávněné osoby“) jsou podle 5 7 odst.1 zákona č.200/1994 Sb <.>,o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením (dále jen „zákon o zeměměřictví? ve znění pozdějších předpisů,oprávněni po oznámení vstupovat a vjíždět v nezbytném rozs...

Načteno

edesky.cz/d/2602378

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Srbská Kamenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz