« Najít podobné dokumenty

Město Louny - Veřejná zakázka - Reko chodníků podél II-246 2. etapa

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Louny.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná zakázka - Reko chodníků podél II-246 2. etapa
Vyvěšeno dne: 10.01.2019 MULN/402/2019/OSM/2
Sejmuto dne: 30.01.2019
<br>
<br>
Výzva k podání nabídky
do výběrového řízení na veřejnou zakázku
<br> zadanou podle § 27 zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,v platném znění
(dále také „Zákon“)
<br>
Město Louny,zastoupené odborem správy majetku vyhlašuje ve smyslu pravidel RM
P8/2016 v platném znění zadání veřejné zakázky:
<br>
<br>
„Rekonstrukce chodníků podél silnice II/246 – II.etapa – úsek od ul <.>
Přemyslovců k okružní křižovatce na I/28 vč.veřejného osvětlení“
<br>
<br>
1.Vymezení plnění veřejné zakázky
<br> Předmětem soutěže je kompletní realizace díla tj.stavebních prací vč.dodávky materiálu a
výrobků.Dílem se pro účely soutěže rozumí rekonstrukce stávajících chodníků trasovaných
podél silnice II/246 v ul.Postoloprtská až k ul.Slovenského národního povstání v Lounech <,>
která bude realizována podle projektové dokumentace (dále také „PD“) zpracované Ing <.>
Milanem Tesařem v 09/2018,PD byla ověřena zodpovědným projektantem Ing.Josefem
Filipem,ČKAIT 0401915.Na stavbu bylo vydáno stavební povolení č.j.MULNCJ 73215/2018
a územní rozhodnutí č.j.MULNCJ/74557/2018 dne 08.10.2018 <.>
<br> Realizace akce bude přímo navazovat na již zrealizovanou I.etapu.Stavba je navržena dle
zásad bezbariérového užívání a v celé délce kopíruje trasu stávajícího chodníku včetně
rekonstrukce autobusových zastávek městské a linkové dopravy Louny,ČSAD.Součástí
stavby bude i kompletní rekonstrukce rozvodu veřejného osvětlení,jejíž součástí bude i
výměna stávajících svítidel,nasvětlení jednotlivých přechodů pro chodce.Rekonstruovaný
chodník je situován vpravo ve směru jízdy do centra města Louny <.>
<br> Z pohledu členění je trasa rekonstruovaného chodníku rozdělena na 5 chodníkových větví v
celkové délce cca 460 metrů a 1 stávající větve v délce 150 m (bez rekonstrukce chodníků) <.>
Součástí stavby je výstavba 1 nového přechodu pro chodce a rekonstrukce 5-ti stávajících
míst pro přecházení.Stavba bude realizována jako ce...

Načteno

edesky.cz/d/2602170

Meta

Stavby   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Louny      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz