« Najít podobné dokumenty

Obec Tehovec - Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Tehovec ze dne 2. 1. 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tehovec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Zápis z veřejného zasedání obce Tehovec
1
<br>
<br> Zápis č.1/2019
ze zasedání Zastupitelstva obce Tehovec
<br> konaného dne 2.1.2019
<br>
Přítomni: Místostarosta - Lískovec
Zastupitelé – Hořický,Hnutová,Halla,Kalista,Šťastný
Omluveni: Starostka – Šmoldasová
<br> Hosté: občané dle prezenční listiny
<br> Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce zahájil místostarosta obce v 19.30 hodin.Konstatoval <,>
že se zastupitelé sešli v usnášeníschopném počtu,určil ověřovatele a zapisovatele
zápisu <.>
<br> Ověřovatelé: Halla,Hořický
Zapisovatel: Hnutová
<br> Dále seznámil přítomné s návrhem programu zasedání:
<br>
1.Pachtovní smlouva – provoz restaurace/pohostinství
<br>
<br> Schválení programu zasedání: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
<br> Navržený program byl schválen <.>
<br>
<br> * * *
<br> I.Pachtovní smlouva – provoz restaurace/pohostinství
<br>
Na základě vyhlášeného výběrového řízení,byla podána nabídka na propachtování
v řádném termínu.Výběrová komise doporučuje zastupitelstvu obce schválit níže
uvedený návrh usnesení č.1/2019.V první půli ledna bude oznámen termín otevření
na www.tehovec.cz a na úředních deskách na zastávce na návsi a na hřišti u LDN
Vojkov <.>
<br> Návrh usnesení 1/2019
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje propachtování prostor na provoz
restaurace/pohostinství na pozemku parc.č.st.49,k.ú.Tehovec v ulici Tehovecká
č.p.5 v Tehovci (dále jen „multifunkční dům“),zapsáno na LV 10001 u Katastrálního
úřadu pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Praha-východ pro katastrální
území Tehovec,obec Tehovec s firmou XXXXXXXX XXXXX,IČO: XXXXXXXX.Měsíční
pachtovné činí celkem X.500,- Kč <.>
<br> Schválení usnesení: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
<br>
<br>
<br>
2
<br>
<br>
<br> II.Diskuse
<br> Dotaz 1
Je nadále platná smlouva s kompostárnou ve Struhařově?
<br> Odpověď
Smlouva je nadále platná <.>
<br>
<br> * * *
<br>
<br> Veřejné zasedání bylo ukončeno v 19.40 hodin <.>
<br>
Zapisovatel: XXXXXXX XXXXXXX
<br>
<br> Ověřovatelé: XXXXXXXXX XXXXX …………………………………
<br>
<br> XXXX XXXXXXX ……………………………………
<br>
<br>
<br> Vyt...
bez názvu
1
<br>
<br> Zápis č.1/2019
ze zasedání Zastupitelstva obce Tehovec
<br> konaného dne 2.1.2019
<br>
Přítomni: Místostarosta - Lískovec
Zastupitelé – Hořický,Hnutová,Halla,Kalista,Šťastný
Omluveni: Starostka – Šmoldasová
<br> Hosté: občané dle prezenční listiny
<br> Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce zahájil místostarosta obce v 19.30 hodin.Konstatoval <,>
že se zastupitelé sešli v usnášeníschopném počtu,určil ověřovatele a zapisovatele
zápisu <.>
<br> Ověřovatelé: Halla,Hořický
Zapisovatel: Hnutová
<br> Dále seznámil přítomné s návrhem programu zasedání:
<br>
1.Pachtovní smlouva – provoz restaurace/pohostinství
<br>
<br> Schválení programu zasedání: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
<br> Navržený program byl schválen <.>
<br>
<br> * * *
<br> I.Pachtovní smlouva – provoz restaurace/pohostinství
<br>
Na základě vyhlášeného výběrového řízení,byla podána nabídka na propachtování
v řádném termínu.Výběrová komise doporučuje zastupitelstvu obce schválit níže
uvedený návrh usnesení č.1/2019.V první půli ledna bude oznámen termín otevření
na www.tehovec.cz a na úředních deskách na zastávce na návsi a na hřišti u LDN
Vojkov <.>
<br> Návrh usnesení 1/2019
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje propachtování prostor na provoz
restaurace/pohostinství na pozemku parc.č.st.49,k.ú.Tehovec v ulici Tehovecká
č.p.5 v Tehovci (dále jen „multifunkční dům“),zapsáno na LV 10001 u Katastrálního
úřadu pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Praha-východ pro katastrální
území Tehovec,obec Tehovec s firmou XXXXXXXX XXXXX,IČO: XXXXXXXX.Měsíční
pachtovné činí celkem X.500,- Kč <.>
<br> Schválení usnesení: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
<br>
<br>
<br>
2
<br>
<br>
<br> II.Diskuse
<br> Dotaz 1
Je nadále platná smlouva s kompostárnou ve Struhařově?
<br> Odpověď
Smlouva je nadále platná <.>
<br>
<br> * * *
<br>
<br> Veřejné zasedání bylo ukončeno v 19.40 hodin <.>
<br>
Zapisovatel: XXXXXXX XXXXXXX
<br>
<br> Ověřovatelé: XXXXXXXXX XXXXX …………………………………
<br>
<br> XXXX XXXXXXX ……………………………………
<br>
<br>
<br> Vyt...

Načteno

edesky.cz/d/2602162

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tehovec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz