« Najít podobné dokumenty

Obec Sobotovice - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís.B/3/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sobotovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís.B/3/2019
llllIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
<br> 83651/B/2018-HMSO Čj.: UZSVM/B/61789/2018-HMSO
<br> Qřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Uzemní pracoviště Brno,odbor Hospodaření s majetkem státu,Příkop 11,602 00 Brno
<br> Oznámení o výběrovém řízení 3 aukci čís.BI3/2019 a jeho podmínkách
<br> na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Sobotovice
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“),jemuž podle 9“ 11 zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMS“),přísluší hospodařit s níže uvedeným majetkem,podle ustanovení 5 21 a násl.vyhlášky č.62/2001 Sb <.>,o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu,ve znění pozdějších předpisů,po splnění všech zákonných podmínek <,>
<br> vyhlašuje dne 8.ledna 2019
<br> výběrové řízení 3 aukci (dále též „VŘ“) na prodej dále uvedeného majetku ve vlastnictví České republiky (dále jen „prodávaný majetek“) <.>
<br> l.Prodávaný majetek
<br> Pozemky:.parcela číslo: 188 o výměře 179 m2,druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří <,>
<br> Součástí je stavba: Sobotovice,č.p.63,rod.dům Stavba stojí na pozemku parc.č.188
<br>.parcela číslo 189 o výměře 230 m2,druh pozemku: zahrada,způsob ochrany zemědělský půdní fond <,>
<br> v k.ú.Sobotovice,obec Sobotovice,vedené u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,Katastrální pracoviště Brno-venkov na LV č.60000 <.>
<br> Součásti a příslušenství:
<br> Pozemek parc.č.188: stavba: Sobotovice,č.p.63,rod.dům; dále přístřešek,sklep a trvalý porost <.>
<br> Pozemek parc.č.189: trvalý porost
<br> ll.Popis prodávaného majetku
<br> Pozemek parc.č.188 je částečně zastavěn stavbou rodinného domu,za domem se nachází dvorek,kde při levé straně je postaven komín souseda,který zasahuje do pozemku,není evidován v katastru nemovitostí.Za dvorkem je otevřený přístřešek v dezolátním stavu (hrozí zřícením).Za přis...

Načteno

edesky.cz/d/2602146

Meta

Prodej   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sobotovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz