« Najít podobné dokumenty

Obec Malovice - ,,I/20 Písek - Pištín, uspořádání 2+1" (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20190111133722724.pdf [0,97 MB]
„nululiljjljljjljujijlnjjjuiMinmi
<br> JIHOČESKÝ KRAJ
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD
<br>.r“—
<br> ODBOR Z[VOTNIHO PROSÍREDÍ ZEMEDELSTv; A LESN/WH
<br> Čj.<.> KUJCK 2629/2019 datum: 9.1.2019 vyřizuje: Ing.Kubecová " telefon: 386 720 767 Sp.zn.: OZZL 1182/20191jakubec e- mail: kubecova©kraj-jihocesky.cz
<br> Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů — zahájení zjišťovacího řízení <.>
<br> Krajský úřad Jihočeského kraje,odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví,jako příslušný úřad podle 9 22 písm.a) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),Vám zasílá v souladu s © 6 odst.7 zákona oznámení záměru „I/20 Písek — Pištín,uspořádání 2 + 1“ zpracované podle přílohy č.4 k zákonu.Oznamovatelem je v souladu s 5 6 odst.1 zákona Ředitelství silnic a dálnic ČR,se sídlem Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 — Nusle,IČO 659 93 390,zastoupené generálním ředitelem lng.Janem Kroupou.Sdělujeme Vám,že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle 5 7 zákona <.>
<br> Předmětem záměru je rekonstrukce vybrané části stávající silnice I.třídy ll20 v úseku Písek — Pištín s uspořádáním 2 + 1.Kromě samotné rekonstrukce silnice l/2O budou upravovány a dobudovány'vybrané křižovatky a křížení s tratí ČD u obce Malovičky.Délka modernizovaného úseku je 35 560 m,návrhová kategorie 811,5/70 <.>
<br> Města Písek,Protivín,Vodňany a obce Žďár,Libějovice,Malovice,Dívčice,Sedlec a Pištín,jako dotčené územní samosprávné celky,žádáme v souladu sš 16 odst.2 zákona o neprodleně zveřejnění informace o oznámení a o XXX,kdy a kde je možné do oznámení nahlížet,na úřední desce.Doba zveřejnění je dle 5 16 odst.2 zákona nejméně 15 dnů.Zároveň vsouladu stímto ustanovením zašlou ...

Načteno

edesky.cz/d/2602074


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz