« Najít podobné dokumenty

Obec Pitín - Rozpočet obce na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pitín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet obce na rok 2019
Obec Pitín - Schválený rozpočet na rok 2019
<br> otdříiít- Druh.Org.tříd' Název Kč „ RS tříd.R5 “5 KC PŘÍJMY CELKEM 15 300 000 1xxx Daňové příjmy 14 000 000 2xxx Nedaňové příjmy 1 100 000 3xxx Kapitálové příjmy 0 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR 200 000 4116 Ostat.neinv.přijaté transfery ze státního rozp.0 VÝDAJE CELKEM 15 300 000 2212 6121 Silnice,MK 4 300 000 2212 Místní komunikace - údržba 140 000 2219 6121 Chodníky,cyklostezky 1 000 000 2292 Dopravní obslužnost 95 000 2321 Odvádění a čist.odpad.vod a nakládání s kaly 2 000 2331 Protipovodňová ochrana 26 000 2333 Úprava vodního toku 15 000 3111 5331 MŠ provoz 800 000 3117 5331 zš provoz 650 000 3314 Činnosti knihovnické 50 000 3319 Kronika,hody,vánoční stromek 60 000 3341 Poplatky OSA 4 000 3392 Kulturní dům 200 000 3399 Sbor pro občanské záležitosti 80 000 3412 PO Sportklub Niva — provoz 600 000 3419 Neinvestiční transfery spolkům 200 000 3612 Bytové hospodářství 800 000 3631 Veřejné osvětlení 300 000
<br> 3632 PohřebnictVÍ 200 000 3633 Údržba plynovod 200
<br> 3639 6130 Pozemkyv Kom.služby a územní rozvoj 700 000 372x Nakládání s odpady 600 000 3729 Sběrný dvůr 300 000 3745 VP — péče o vzhled a veřejnou zeleň 300 000 5212 Rezerva — ochrana obyvatelstva 1 000 5512 SDH — požární ochrana,dobrovolná část 100 000 5599 5175 Ostat.záležitosti požárníochrany 15 000 6112 Zastupitelstva obcí 1 200 000 6171 Činnost místní správy 1 910 000 5171 5901 Nespecifikovaná rezerva 256 800 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 65 000 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 70 000 6399 Ostatní finanční operace 200 000 6409 Ostatní činnosti - poplatky členství,neiv.transf 60 000 5xxx Běžné výdaje 9 300 000
<br> 6xxx Kapitálové výdaje 6 000 000 FINANCOVÁNÍ CELKEM o 8115 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účt.500 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých 1 500
<br> půjčených prostředků

Načteno

edesky.cz/d/2601899


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pitín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz