« Najít podobné dokumenty

Obec Pustějov - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pustějov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznameni-o-vyberuvem-rizeni-s-aukci.pdf
„MMMMMMWWW„„„www,„.<.>.<.>.<.>.<.>.© <.>
<br> if!ili!!!!lšliliillšiliitiBližšililllišřiiiiiliišlililllšliliiiilliiři
<br> 43OŠÉDNJQO'IWONJM _ Č.j.: UZSVMIQNJ/SGOO/Zm Y—ONJM
<br> Úřad pm zastupcvánš státu % věcech majetkových Gába? Gdlmčená pracoviště Nový Jičín,Husava 'BWQIM,?41 01 Nový Jičín
<br> Oznámení (> výběrovém řízan'í 3 aukaš čia 053.533?me & jeho podm'šmkách
<br> na zgššžěnž zájemce o koupi nemwitéha magetku v katastrálním území F*usiějov
<br> Úřad pro zastupován-š $tátu ve věcenh majetkevýsh (dáie gen „Úřaďň jemuž: podia % 11 odst 2 lékům-ač QWEÉGÚG 313 :) ma)?eiku České republiky a jejím vysžupavání vprávních vztazích ve znění pmzdějšish předpáaů (čáře gen „ZM—$") přšsiušš haspodařit & níže uvedaným majetkem postit & ustanavení % 2) & nás! vyhšášky č 5212931 Sb :) hospodařaní organizačních Šiožak státu a státních organizací s majetkem státu ve znění pazdějšiczh předpisů po splnění všeah zákonných paním-šnek
<br> vyhlašuja dne 5„ září 29%?
<br> výběrové řízení 3 aukci (dášs též „VŘ“) na praním) dáše uvedeného majáku ve: všaatnictví' České repušýíšky (dělič jen „predávaný majatakň <.>
<br> L Moda'i-varný maže.—34:95;
<br> Pamwmek
<br> w pozemková pam—čia čísla: “36253 výměra 2765m2,druh pozemku astatnípiecha,způsob využití-: dráha
<br> sa všemž mučágzmž,které tmří twaié parcmty; v k ú Fastěiov obec: Puaitěfgšev Vedenýeh u Katasžráiníha úřadu pm Meravskosiazský kraj! Kažaštráiní pramviště Novy Aiči ?) & zapsané na iž'stu všastnicžví č GGUGG <.>
<br> ?agis pmdávanéha maíetku
<br> Předmětný pemmek se nachz—M \; akrajavé částí mime Pusžějov na hranici kašastrášnihc území Pusžěíev \: blizkostš žalezniéní tražě Pam-mak se nasi-ráz? ;v kiidné iokaiitě bez zdravi ohražwícšch VÍN-Či vbezpmstřadní bšízkosti )% aešeň vpodabě lesů & iuk (3213336 Pusšějov && nachází v ekrase Nový Jičín v Mařavskosiazském kraj? v na-dm-ořaké výšca 12513 m n m Žšje zde“ %éměř 1000 obyvataš
<br> Tento pazemek je zčásti :) výměře 1200 m2 užíván s_pclečností EÉMSPGL swsšmm m.Na zb-yíá čá...

Načteno

edesky.cz/d/2601886

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pustějov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz