« Najít podobné dokumenty

Obec Hrobčice - Záměr pachtu nemovitosti v k.ú. Mukov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hrobčice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Upřesnění k podávání nabídek - Záměr pachtu nemovitosti v k.ú. Mukov
Obec Hrobčice Hrobčice 41,417 57 Hrobčice
<br> Upřesnění k podávání nabídek - Pacht části pozemkové parcely č.199/2
<br> v k.ú.Mukov
<br> Výzva k podání nabídky na Pacht části 60 m2 pozemkové parcely p.č.199/2 o celkové výměře 165 m2,vedené jako zahrada v k.ú.Mukov,zapsané na LV č.10001 vedeného u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,Katastrální pracoviště Teplice <.>
<br> vyzýváme
<br> !: podání nabídky na pacht části 60 m2 pozemkové parcely p.č.199/2 o celkové výměře 165 m2,vedené jako zahrada v k.ú.Mukov,zapsané na LV č.10001 vedeného u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,Katastrální pracoviště Teplice <.>
<br> 1 <.>
<br> 2 <.>
<br> Základní údaje o propachtovateli:
<br> Propachtovatel: Obec Hrobčice
<br> Sídlo: Hrobčice 41,417 57 Hrobčice IČ 00266345
<br> DIČ CZOO266345
<br> Jednajici: pani Janou sysiovou,starostkou Telefon/fax: +420 417 828 015
<br> Osoba oprávněná jednat ve věcech
<br> technických (kontaktní osoba): XXXX Sy slova,starostka
<br> Telefon: +XXX XXX XXX 019 E—maíl: starostkgwgrobcice.cz
<br> dále i „Propachtovatel“
<br> Způsob,místo pro podání nabídek a.forma nabidky:
<br> Účastníci podají nabídku v uzavřené neporušené obálce či jiném obalu s uvedením nazvu,adresy a výrazným označením;
<br> „NABÍDIĚA - Pacht části pozemkové parcely č.199/2 vk.ů.Mukov a výzvou „NEOTVIRAT“ <.>
<br> Doporučujeme,aby obálka,či jiný obal,byly odpovídajícím způsobem zajištěny proti manipulaci (spoje obálky by měly být přelepeny a orazítkovány či jinak označeny identifikačním údajem účastníka).Při odeslání poštou,prostřednictvím osoby,která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba),nebo prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního předpisu,nabidku doporučujeme zaslat doporučeně <.>
<br> Nabídky je možno podávat osobně na adrese zadavatele v podatelně na níže uvedené adrese v pracovních dnech:
<br> Pondělí a středa 7.00 do 17:00 hod.<,>
<br> Úterý 6.čtvrtek od 7.00 do 15:30 hod.<,>
<br> Pátek od 7.00 do 12.30 hod <.>
<br> Polední pauza na oběd vždy od 11...
Záměr pachtu nemovitosti v k.ú. Mukov
OBEC HROBČICE
<br> Hrobčice 41,417 57
<br> Zveřejňujeme záměr obce Záměr pachtu nemovitostí v souladu s š 39,odst.1 zák.č.128/2000 Sb <.>,zákon o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
<br> Záměr pachtu nemovitosti části 60 m3 pozemkové parcely p.č.199/2 o celkové výměře 165 m2,vedené jako zahrada v k.ú.Mukov,zapsané na LV č.10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,Katastrální pracoviště Teplice.Výběr pachtýře bude proveden formou obálkové metody (nejvyšší cena ročního pachtovného).Podání obálek s nabídkami nejpozději do 06.02.2019 do 17:00 hodin na podatelnu Obecního úřadu Hrobčice,Hrobčice 41,417 57 Hrobčice (pouze v pracovních dnech dle pracovní doby).Účastníci podají nabídku v uzavřené neporušené obálce či jiném obalu s uvedením názvu,adresy a výrazným označením: „NABÍDKA — Pacht části pozemkové parcely č.199/2 v k.ú.Mukov a výzvou „NEOTVÍRAT“.Nabídky je možno také zaslat poštou,prostřednictvím osoby,která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba),nebo prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního předpisu,na adresu Obecní úřad Hrobčice,Hrobčice 41,417 57 Hrobčice."»n-,v * -
<br> uctu *:an nu mnlh'mšgl - ::.-nm nm
<br> aaaaaa UG WIGWU.<.>.<.>.<.> _ m.<.> -me
<br> Fmrmmhh v ',<.>
<br> Záměr pacliíu pouze červeně Vjifríílau ne „.:.Záměr pachtu nemovitostí byl schválen Radou obce dne 10.01.2019,usnesením
<br> č.1/3/2019.<.>
<br> Ktomuto záměru pachtu se lze písemně vyjádřit na Obecní úřad Hrobčice,Hroběice 41,41 57 Hrobčipe <.>
<br> »
<br> „Í
<br> ] a Syslová ostka obce
<br> “OBLOHROELWE Vyvěšeno: J/j MÍ? i*['ilhlil(il ::R: Sejmuto: G).i.&(q
<br> elm;-s T: Halif-

Načteno

edesky.cz/d/2601805

Meta

Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hrobčice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz