« Najít podobné dokumenty

Obec Obecnice - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Obecnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
lil|||Illlllllllllllllllllli||Illllllllllllllllllll|||!llillllllilllll
<br> 8958/SPB/2018-SPBM Čj.: UZSVM/SPB/7920/2018—SPBM
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Uzemní pracoviště Střední Cechy,odbor Odloučené pracoviště Příbram nám.T.G.Masaryka 145,267 01 Příbram
<br> Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís.SPB/00312019 a jeho podmínkách
<br> na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Obecnice Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“),jemuž podle 5 9 zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMS“),přísluší hospodařit s níže uvedeným majetkem,podle ustanovení 5 21 a násl.vyhlášky č.62/2001 Sb <.>,o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací smajetkem státu,ve znění pozdějších předpisů,po splnění všech zákonných podmínek <,>
<br> vyhlašuje dne 8.ledna 2019
<br> výběrové řízení 3 aukci (dále též „VŘ“) na prodej dále uvedeného majetku ve vlastnictví České republiky (dále jen „prodávaný majetek“) <.>
<br> Jedná se o poslední kolo VŘ.S majetkem již nebude dále nakládáno bez projevení vážného zájmu o jeho odkoupení <.>
<br> [.Prodávaný majetek
<br>.pozemková parcela č.1034/3 o výměře 986 m2,ostatní plocha,manipulační plocha <,>
<br> v k.ú.Obecnice,obec Obecnice,vedená u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Příbram a zapsaná na LV č.60000 <.>
<br> Il.Popis prodávaného majetku
<br> Jedná se o pozemek,který je v územním plánu obce Obecnice zařazen do lokality určené pro zástavbu rodinnými domy.Přístupný je přes pozemky jiných vlastníků.Pozemek je rovinatý svelmi mírným jižním svahem a při severním,potažmo východním okraji je zarostlý živelnou vegetaci náletových okrasných listnatých ijehličnatých dřevin <.>
<br> Ill.Prohlídka prodávaného majetku
<br> Prohlídka prodávaného majetku se neuskuteční,majetek je volně přístupný <.>
<br> lV.Vyhlášená minimální kupní cena
<br> Vyhláš...

Načteno

edesky.cz/d/2601790

Meta

Územní plánování   Prodej   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Obecnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz