« Najít podobné dokumenty

Město Hora Svaté Kateřiny - Oznámení o změně termínu Veřejné zakázky "Zpracování rozvojového a strategického dokumentu města"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hora Svaté Kateřiny.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení
1
<br> Oznámení o změně termínu
<br> VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY
<br> „Zpracování rozvojového a strategického dokumentu města”
<br> 1.Identifikační údaje a kontaktní údaje
<br> Zadavatel: Město Hora Svaté Kateřiny
<br> IČ: 00265934
<br> DIČ: CZ 00265934
<br> Sídlo: Dlouhá 261,Hora Svaté Kateřiny 435 46
<br> Zastoupen: Mgr.Ing.XXXXXXXX XXXXX,starosta města
<br> Pracovníci poskytující informace ve věcech organizačních: Mgr.Ing.XXXXXXXX XXXXX
<br> Telefon: +XXX XXX XXX XXX
<br> Email: starosta@horasvatekateriny.cz
<br> 2.Informace o předmětu veřejné zakázky
<br> Název veřejné zakázky: „Zpracování rozvojového a strategického dokumentu města”
<br> Předpokládaná hodnota: 50.000,- Kč
<br> Druh veřejné zakázky: zakázka malého rozsahu
<br> Výsledek výběrového řízení: uzavření smlouvy o dílo
<br> Přípustnost variantnosti nabídky: ne
<br> Z rozhodnutí zadavatele se mění:
<br> 13.Termíny,lhůty
<br> Dodavatelé jsou povinni na vyzvání,poskytnou zadavateli součinnost potřebnou k uzavření smlouvy
na zakázku v maximální délce 7 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy.Termín otevírání
obálek s nabídkami je stanoven na 16.01.2019 v 17:30 hod.Dodavatelé,kteří podali ve lhůtě pro
podání nabídek svoji nabídku,budou o pořadí dodavatelů informováni oznámením zadavatele o
výběru nejvhodnější nabídky <.>
<br> V Hora Svaté Kateřiny 11.1.2019
<br> Mgr.Ing.XXXXXXXX XXXXX,starosta

Načteno

edesky.cz/d/2601580

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hora Svaté Kateřiny      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz