« Najít podobné dokumenty

Město Hora Svaté Kateřiny - Oznámení o změně termínu VZ "Studie proveditelnosti využití metody EPC"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hora Svaté Kateřiny.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení
1
<br> Oznámení o změně termínů
<br> VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY
<br> „Studie proveditelnosti využití metody Energy Performance Contracting”
<br> 1.Identifikační údaje a kontaktní údaje
<br> Zadavatel: Město Hora Svaté Kateřiny
<br> IČ: 00265934
<br> DIČ: CZ 00265934
<br> Sídlo: Dlouhá 261,Hora Svaté Kateřiny 435 46
<br> Zastoupen: Mgr.Ing.XXXXXXXX XXXXX,starosta města
<br> Pracovníci poskytující informace ve věcech organizačních: Mgr.Ing.XXXXXXXX XXXXX
<br> Telefon: +XXX XXX XXX XXX
<br> Email: starosta@horasvatekateriny.cz
<br> 2.Informace o předmětu veřejné zakázky
<br> Název veřejné zakázky: „Studie proveditelnosti využití metody Energy Performance Contracting”
<br> Předpokládaná hodnota: 50.000,- Kč
<br> Druh veřejné zakázky: zakázka malého rozsahu
<br> Výsledek výběrového řízení: uzavření smlouvy o dílo
<br> Přípustnost variantnosti nabídky: ne
<br> Rozhodnutím zadavatele se mění:
<br> 12.Lhůty a místo pro podání nabídek
<br> Lhůta pro podání nabídky začíná běžet dnem následujícím po odeslání výzev pro podání nabídek a
končí dne 30.1.2019 v 10:00 hod.Dodavatelé podají své nabídky osobně nebo doporučeně poštou do
podatelny Městského úřadu Města Hora Svaté Kateřiny na adresu:
<br> Městská úřad Hora Svaté Kateřiny,Dlouhá 261,Hora Svaté Kateřiny 435 46
<br> Přijímány budou nabídky v nepoškozeném a neotevřeném neprůhledném obalu.Obálka bude
zalepená,na přelepu opatřená razítkem či podpisem statutárního orgánu dodavatele nebo osoby
oprávněné jednat za dodavatele a na přední straně zřetelně opatřena nápisem: NABÍDKA: „Studie
<br>
<br> 2
<br> proveditelnosti využití metody Energy Performance Contracting”- NEOTEVÍRAT.Dodavatel je
povinen na obálce uvést adresu,na niž je možné zaslat vyrozumění <.>
<br> 13.Termíny,lhůty
<br> Dodavatelé jsou povinni na vyzvání,poskytnou zadavateli součinnost potřebnou k uzavření smlouvy
na zakázku v maximální délce 7 dnů ode dne doručení výzvy k uzavřeni...

Načteno

edesky.cz/d/2601578

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hora Svaté Kateřiny      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz