« Najít podobné dokumenty

Město Vidnava - Výzva k předkládání žádostí o dotaci 2019 - obnova kulturních památek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Vidnava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyzva_ORP_-_MK.pdf
Město Jeseník ve spolupráci
s Ministerstvem kultury České republiky
<br> vyhlašuje
<br> VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI
<br> v souladu se Zásadami pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva
kultury České republiky stanovených pro program Podpora obnovy kulturních
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností <.>
1) Oblast podpory:
<br> Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých
kulturních památek,které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny,nejsou národními
kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky,popř.na obnovu movité
kulturní památky pevně spojené se stavbou,jako jsou např.oltáře nebo varhany
v kostelech,pokud je tato stavba kulturní památkou,a dále na obnovu movitých kulturních
památek v případě,že se nejedná o restaurování (např.obnova kolejových vozidel,strojů
apod.) <.>
<br> 2) Oprávněný žadatel:
Žadatelem o poskytnutí příspěvku je vlastník kulturní památky <.>
<br> 3) Finanční alokace pro rok 2019:
568 000,- Kč
<br> 4) Minimální podíl vlastníka kulturní památky:
20 % z nákladů,k nimž se váže poskytnutý příspěvek <.>
<br> 5) Minimální výše příspěvku:
50 000,- Kč
<br> 6) Z programu nelze hradit tyto náklady:
- modernizace objektů: např.zateplování,vytápění,elektroinstalace,rozvody vody <,>
splašková kanalizace,plynofikace,vzduchotechnika,sanitární technika,výplně otvorů
z plastu,nebo typu EURO (okna,dveře,výkladce),izolační dvojskla a trojskla <,>
protipožární okna,dveře a stěny;
- nástavby a přístavby objektů,půdní vestavby,provizorní úpravy objektů;
- hromosvody (pokud nejsou součástí obnov střešní krytiny) izolační střešní folie apod.<,>
- protiradonová opatření,pronájem lešení;
- stavebně-historické a restaurátorské průzkumy,záměry,zprávy,projektové
dokumentace,archeologie,náklady na stavební dozor;
- úpravy veřejných prostranství (cesty,ulice,chodníky),terénní úpravy,sadové a
parkové úpravy zeleně;
- kopie sochařských děl a výdusky
- archeologie
- veškeré vedlejší roz...

Načteno

edesky.cz/d/2601565

Meta

Územní plánování   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Vidnava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz