« Najít podobné dokumenty

Město Velký Šenov - Písemná zpráva zadavatele - Svoz odpadu na roky 2019 - 2023 - Město Velký Šenov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Velký Šenov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Písemná zpráva zadavatele - Svoz odpadu na roky 2019 - 2023
MĚSTO VELKÝ ŠENOV Mírové náměstí 342,407 78 Velký Šenov
<br> IČO: 00261734 tel.: +420 412 391 384,+420 412 391450
<br> e-mail: mestoúbvelkvsenovcz ; nozarúbvelkvsenovcz ; ID datové schránky : eaóbang
<br> Zadavatel : Město Velký Šenov
<br> Sídlem : Mírové náměstí 342,407 78 Velký Šenov Zastoupený : Mgr.Marcelou Boháčovou — starostkou města ICO : 00261734
<br> Veřejná nadlimitní zakázka dle Zák.č.134/2016 Sb.V platném znění,& 25,vypsaná formou otevřeného řízení dle tj 56 Zák.č.134/2016 Sb.v platném znění v souladu s 5 212 Zák.č.134/2016 Sb.V platném znění V Úředním věstníku EU dne 18.8.2018,Věstníku veřejných zakázek dne 20.8.2018 a na profilu zadavatele dne 20.8.2018,jejíž předmětem je zajištění služby na: SVOZ A LIKVIDACI ODPADU VE MESTE VEIÁKY SENOV NA OBDOBI od 1.2.2019 do 31.1.2023
<br> PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
<br> Identifikační údaie zadavatele : Zadavatel : Město Velký Senov
<br> Sídlem : Mírové náměstí 342,407 78 Velký Šenov Zastoupený : Mgr.Marcelou Boháčovou — starostkou města ICO,: 00261734
<br> Předmět veřejné zakázky : Zajištění služby : svoz A LIKVIDACI ODPADU VE MĚSTĚ VELKÝ ŠENOV NA OBDOBI od 1.2.2019 do 31.1.2023
<br> Zvolený druh zadávacího řízení :
<br> Veřejná nadlimitní zakázka dle Zák.č.134/2016 Sb.v platném znění,9 25,vypsaná formou otevřeného řízení dle & 56 Zák.č.134/2016 Sb.v platném znění v souladu s g 212 Zák.č.134/2016 Sb.v platném znění v Úředním věstníku EU dne 18.8.2018,Věstníku veřejných zakázek dne 20.8.2018 a na profilu zadavatele dne 20.8.2018 <.>
<br> Celková cena veřeiné zakázkv na níž bvla uzavřena smlouva : Celková nabídková cena za likvidaci jednotlivých druhů odpadů za jednotku :
<br> (Kč/t) (Kč/t) (Kč/t) (Kč/t) 2 390 433 50
<br> 10 500 00 12 705 00 Ostatní a 3 00 558,75 4 283 75 roz/až.3 450 00 517,50 967 50
<br> Celková nabídková cena za likvidaci odpadů za období 1 roku :
<br> (Kč/t) množství (t/rok) (Kč/t/rok) am.500 00 1 445 000 00 ' 10 500 00 00 63 000 00
<br> Ostatní a 3 00 200 745 000 00 ' 3 450 00 60,00 207 000,0...

Načteno

edesky.cz/d/2601550

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Velký Šenov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz