« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Oznámení uložení písemnosti

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Heřmanský Daniel
Městský úřad Šumperk
<br> Jesenická 31,787 01 Šumperk
<br>
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.www.sumperk.cz
<br> č.ú.1905609309/0800 posta@sumperk.cz
<br> IČ: 00303461 ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br>
Č.j.: MUSP 2875/2019
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> Městský úřad Šumperk,obecní živnostenský úřad,příslušný podle § 2 odst.1 zákona
<br> č.570/1991 Sb <.>,o živnostenských úřadech,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje v souladu
<br> s ust.§ 25 odst.1,2 a § 32 odst.6 zák.č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
<br> předpisů,že písemnost vydaná dne: 19.11.2018,pod č.j.: MUSP 119598/2018,adresovaná
<br> účastníku řízení:
<br>
<br> Jméno a příjemní: XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Identifikační číslo: XXXXXXXX
<br> Sídlo: P.Holého 239/2,787 01,Šumperk
<br> Předmět podnikání: Výroba,obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
<br> zákona
<br> Obor činnosti: Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
<br>
<br>
<br> je uložena k vyzvednutí na Městském úřadu v Šumperku,obecním živnostenském úřadu <,>
<br> Jesenická 31,Šumperk,v kanceláři č.207 v 1.poschodí.Písemnost je doručována veřejnou
<br> vyhláškou,neboť se adresátovi prokazatelně nedaří doručovat <.>
<br>
<br>
<br> Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 15 dnů a zveřejněna též dálkovým přístupem.Podle ust.§
<br> 25 odst.2 zák.č.500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů se písemnost považuje
<br> patnáctým dnem po vyvěšení a zveřejnění za doručenou <.>
<br>
<br>
<br>
<br> V Šumperku dne: 09.01.2019
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> vedoucí obecního živnostenského úřadu
<br>
<br>
<br>
Vyvěšeno dne: ……………………….<.>
<br>
<br> Sejmuto dne: ………………………… <.>

Načteno

edesky.cz/d/2601029

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Prodej   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz