« Najít podobné dokumenty

Obec Hartvíkovice - Rozpočtové opatření č. 15/2018 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hartvíkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ro15[1].pdf [1,87 MB]
E r,r N (n oro Fl C! fi óO o Fl H 9 N OGl q; q,) \ío >/i o0J =(JN> oo N= EĚÍI,ío-Ť=-(,Fl,j= | >H>a(,\o (/).- 9 C)_Ux,F tJ-l j: O,E (97- -c ]:o 9'=tnrÚ Pc E NiI :J,<,> f; --Ě 4BĚ P Ě * Eu u ;st HuĚĚ R R =ĚuÉt*utE>(J >(J )(J >L) >L) >(,>íJ >(J,(J )íJ >9 >(J >(J )9 >(J >íJ >íJ >L) |(J >(J )(J |U |(J líJÝ Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Y Y \l \Z \Z oOoooooOooOoOoOOoOOOOOoOo o O c) o O o O o o c) o O O O o O O O O O O o o\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\š\\\o ln \r o o o o (o o o o oo o o o o o o a a o o ooN ooOOOsrOOOOOooc)OOOO\rN OOOON NOc)OoOoOOOr\O r\ @rÝ]ínO OOoÝc{ol,\tio| cnF{ ol o| tn O O Ln F{ F{ r{ r-.{ ooIntnrqnoF{| tll >íJ >L,>L,)(J )(J xJ )(J >(J >(J >(J xJ >(J >(J >(J >(J )(J )L) >(J >(J )(J >(J >(J >(J >UÝ Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Y Ý Ý Y Ý Ý Y \Z :l )l V Y Y V \Z \Z ooooOooOoOOooOOOOoOOOOOOo O o O o o o oo o O OO c) o O O O O o O O O O\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\o o O o oo o oo O o O O o O O o o O O O c) O OOoOaOo \rON Nr.|@ N O) tn u) NNr!N (o NN o| n r\ F{ F{ r{ o r\ Ť-{ \r ín cn (n fq (o Ť{ N F{ o! oo cn F{ c\ Ý{OO N í'O E| C\ N (O nD lfl Lrt N N N N N Ý-{ rn t.o \O r\ \O F{ ;j F.{ n e É 9 ť F{ Ft F{ { F{ F.| F{ { O O O O = -t -.| -{ F{ F{ Nlr) lr) Ln lf) \o \o tn Ln lr) u) \o ?.o \o tí] Ln tn tÍ.) tn Lí] lr) tn F{ F{ ; O' O| n 9) Ol ot N 14 N N N N C! N N F{ F.| F{ F{ On n N (!) (D íD N \r F.| F.| F{ Fl F{ i r\ r\ N N N ŇN !! r to (o t.o l.\ r\ tn Ln Ln Ló tJ.) Fl F{ - ;{ -,_{ ; iY'N rf) ro (t] fn ín oo rq Ln l'r) Ln Ln LJ] í.o \o (o \o t\o \o \o (o F{ F{ F{ F{ F{ r{ F{ F{ Fl F{ F{ F{ F{ F{ F.l r{ Fl r{ F{ F.{ r{ F{ F{Ý Y Y Y Y Y Y Y Y Y Ý Y Y v !r v lir Ť Ý sr Ý Ý Ýa9aaaaaaaaoóóó óóóóóóóóóěooooooooooóóóóóóóěóóóóóó F{ F{ F{ y{ F{ Fl F{ { Fl F{ F{ Fl F.| F{ F{ F.{ Fl Fl F.l F{ F{ rlť1 a rq ťr) oD () ín ín cr) ne rn c,f! c,<.> | (Ý,) fn rf} rq rn ó cn ín orl rn cnc! N N N ť! N N N N r! N c\i N N N c\i c\i N i\i N i\i N XXX N.X CLoil J a o = (,<,> o p o N = N ž R JoL roo 3 =q {oN úl l{ )d tro)LPír ctoi.ot_!z.l,B |tl Cl,;i NšočÉ,L) (/) )(J = Coó >d !,o.Y oo l\il o9 o.Y t G l ...

Načteno

edesky.cz/d/2600645


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hartvíkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz