« Najít podobné dokumenty

Obec Pavlovice u Přerova - Záměr obce prodat pozemek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pavlovice u Přerova.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce prodat pozemek.pdf
Obec Pavlovice u Přerova Pavlovice u Přerova 102,75111 Radslavice
<br> Č.j.: 35/2019 Úřední deska IČ: 00301710
<br> Vyřizuje: XXXXXXXXX XXX
<br> Banka: ČS a.s.Přerov
<br> Číslo účtu: 1 8829503 19/0800
<br> Telefon a fax: 581 791015
<br> Mobil: 724 861328
<br> Email: starosta©pavloviceuprerova.cz Datová schránka: qubngz
<br> V Pavlovicích u Přerova 10.1.2019
<br> Záměr obce prodat pozemek
<br> Obec Pavlovice u Přerova zveřejňuje podle 5 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.<.> o obcích (obecní zřízení).ve znění pozdějších předpisů záměr prodat pozemek p.č.2236/2 — zahrada o výměře 70 1113
<br> v k.ú.Pavlovice u Přerova <.>
<br> Tento záměr byl schválen Zastupitelstvem obce Pavlovice u Přerova na jeho 2.zasedání dne
<br> 6.12.2018.usnesení č.2/6/2018 <.>
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne <.>
<br> Sejmuto z úřední desky dne:
<br> /"'"“\ 3,5-\ /.© “©\ ťí/ W.<.>.: » \ * tě.—„fam > _“ Fála,5/1 <.>,XXXXXXXXX XXX "Si; VŠ *X Ja," starosta obce \Íť: ;.x*,qg'l;
<br> 10.1.2019
<br> 25.1.2019

Načteno

edesky.cz/d/2599698

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pavlovice u Přerova      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz