« Najít podobné dokumenty

Město Jablonec nad Nisou - Dražební vyhláška, soubor movitých věcí- na žádost

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

01000848
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JABLONEC NAD NISOU
Mgr.XXX XXXXXXXXX,soudní exekutor
<br> Sídlo: ul.X.května 2339/33,466 01 Jablonec nad Nisou (1.patro budovy); Telefon: +420 483 704 320; Mobil: +420 606 645 115;
Datová schránka: 5vct4s8; Web: www.exuradjablonec.cz; Email: podatelna@exuradjablonec.cz
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.; Číslo účtu: 43-7486160267/0100; Variabilní symbol: evidenční číslo spisu bez lomítka
<br> Č.j.: 154 EX 84/01-8
<br> DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
<br> Soudní exekutor Mgr.XXX XXXXXXXXX,Exekutorský úřad Jablonec nad Nisou,se sídlem ul.5.května 2339/33,466 01 Jablonec nad
Nisou (dále XXX XXXX „soudní exekutor“),podle ustanovení § XX odst.X zákona číslo 120/2001 Sb <.>,o soudních exekutorech a
exekuční činnosti,ve znění pozdějších právních předpisu (exekuční řád) (dále XXX XXXX „e.ř.“),na základě návrhu: Mgr.Veroniky
Křížové,notářky,se sídlem Hasičská 2490/8,466 01 Jablonec nad Nisou,jakožto osoby oprávněné disponovat s věcí,v souladu s:
usnesení Okresního soudu v Jablonci nad Nisou č.j.35 D 53/2017-68 ze dne 10.05.2017,ve spojení s: usnesení Okresního soudu v
Jablonci nad Nisou č.j.35 D 53/2017-133 ze dne 14.08.2018,ve věci likvidace pozůstalosti po zemřelém: XXXXXX XXXX,nar <.>
XX.XX.XXXX,zemř.12.01.2017,posledně bytem Vlaštovčí 970/6,466 01 Jablonec nad Nisou,vydává podle § 231 zákona číslo
292/2013 Sb <.>,o zvláštních řízeních soudních,ve znění pozdějších právních předpisů (dále XXX XXXX „z.ř.s.“),ve spojení s § 69 e.ř.a
§ 328b odst.3 zákona číslo 99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXX „o.s.ř.“) tuto dražební
vyhlášku:
<br> I.Dražba movitých věcí (souboru movitých věcí) s pořadovým číslem 2.se bude konat dne 17.01.2019 od 15:30 hod.v sídle
společnosti AUTOVRAKOVIŠTĚ HEJTMÁNKA s.r.o <.>,K Podchlumí 1356,XXXXX XXXXXXXX.Zápis do seznamu dražitelů <,>
přidělení dražebního čísla a prohlídka dražených movitých věcí bude probíhat v místě dražby počínaje 30 minut před
zahájením dražby.Po zahájení dražebního jednání není mo...

Načteno

edesky.cz/d/2598758

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonec nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz