« Najít podobné dokumenty

Město Jablonec nad Nisou - Dražební vyhláška, soubor movitých věcí- na žádost

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

010008612
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JABLONEC NAD NISOU
Mgr.XXX XXXXXXXXX,soudní exekutor
<br> Sídlo: ul.X.května 2339/33,466 01 Jablonec nad Nisou (1.patro budovy); Telefon: +420 483 704 320; Mobil: +420 606 645 115;
Datová schránka: 5vct4s8; Web: www.exuradjablonec.cz; Email: podatelna@exuradjablonec.cz
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.; Číslo účtu: 43-7486160267/0100; Variabilní symbol: evidenční číslo spisu bez lomítka
<br> Č.j.: 154 EX 86/01-12
<br> DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
<br> Soudní exekutor Mgr.XXX XXXXXXXXX,Exekutorský úřad Jablonec nad Nisou,se sídlem ul.5.května 2339/33,466 01 Jablonec nad
Nisou (dále XXX XXXX „soudní exekutor“),podle ustanovení § XX odst.X zákona číslo 120/2001 Sb <.>,o soudních exekutorech a
exekuční činnosti,ve znění pozdějších právních předpisu (exekuční řád) (dále XXX XXXX „e.ř.“),na základě návrhu: JUDr.Jiřího
Škorpíka,notáře,se sídlem 28.října 1660/14,466 01 Jablonec nad Nisou,jakožto osoby oprávněné disponovat s věcí,v souladu s:
usnesení Okresního soudu v Jablonci nad Nisou č.j.35 D 626/2017-76 ze dne 31.07.2018,ve spojení s: usnesení Okresního soudu
v Jablonci nad Nisou č.j.35 D 626/2017-84 ze dne 18.09.2018,ve věci likvidace pozůstalosti po zemřelém: XXXX XXXXXX,nar <.>
XX.XX.XXXX,zemř.31.07.2017,posledně bytem Jirkov č.p.80,468 22 Železný Brod,vydává podle § 231 zákona číslo 292/2013
Sb <.>,o zvláštních řízeních soudních,ve znění pozdějších právních předpisů (dále XXX XXXX „z.ř.s.“),ve spojení s § 69 e.ř.a § 328b
odst.3 zákona číslo 99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXX „o.s.ř.“) tuto dražební
vyhlášku:
<br> I.Dražba movitých věcí (souboru movitých věcí) s pořadovým číslem 2.se bude konat dne 15.01.2019 od 14:00 hod.v sídle
Exekutorského úřadu Jablonec nad Nisou na adrese 5.května 2339/33,466 01 Jablonec nad Nisou (1.patro).Zápis do
seznamu dražitelů,přidělení dražebního čísla a prohlídka dražených movitých věcí bude probíhat v místě dražby počínaje
30 minut před zahájením dražby.Po zahájení dražebního je...

Načteno

edesky.cz/d/2598757

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonec nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz