« Najít podobné dokumenty

Město Jablonec nad Nisou - Rozpočtové provizorium města Jablonec nad Nisou na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozpočtového provizoria
1
<br>
<br> Důvodová zpráva
<br>
Zákon č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v pl.znění v § 13 stanoví:
<br>
(1) Nebude-li rozpočet schválen před 1.lednem rozpočtového roku,řídí se rozpočtové
<br> hospodaření územního samosprávného celku nebo svazku obcí v době do schválení
<br> rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria <.>
<br>
(2) Pravidly rozpočtového provizoria se řídí hospodaření územního samosprávného celku i po
dobu pozastavení výkonu usnesení zastupitelstva územního samosprávného celku,kterým
<br> byl schválen jeho rozpočet,podle zvláštního zákona <.>
<br>
<br> (3) Pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti hospodaření na vlastní
<br> úrovni i na úrovni nižších stupňů rozpočtové soustavy a u právnických osob
financovaných z územních rozpočtů stanoví
<br> a) zastupitelstvo kraje pro hospodaření kraje <,>
<br> b) zastupitelstvo obce pro hospodaření obce <,>
<br> c) orgány svazku obcí pro hospodaření svazku obcí <.>
<br>
<br> (4) Při uplatnění opatření podle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti nesmí měsíční
výdaje územního samosprávného celku stanovené v pravidlech rozpočtového provizoria
<br> překročit jednu dvanáctinu výdajů rozpočtu schváleného pro předchozí rozpočtový rok <.>
<br> Vyšší výdaje lze stanovit pouze v případě,že jejich zvýšení přímo souvisí se zvýšením
<br> financování výdajů stanovených jiným zákonem nebo v případě výdajů z důvodu
<br> předfinancování projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie <.>
<br>
(5) Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy
<br> a výdaji rozpočtu po jeho schválení <.>
<br>
<br> (6) Schválená pravidla rozpočtového provizoria se zveřejňují podle § 11 odst.4,§ 11a odst.4
<br> a § 39 odst.7 obdobně <.>
<br>
Rozpočet města Jablonce nad Nisou na rok 2019 bude předložen ke schválení zastupitelstvu města až
<br> v roce 2019.Do této doby bude hospodařeno dle pravidel rozpočtového provizoria <.>
<br>
<br>
<br> Pravidla...

Načteno

edesky.cz/d/2598756


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonec nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz