« Najít podobné dokumenty

Obec Staré Město (Svitavy) - Určení termínů sčítání zveře v roce 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Staré Město (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
UMF/l bom
<br> Strana 1 (celkem 2)
<br> KRAJSKY URAD Pardubického kraje odbor životní prostředí a zemědělství
<br> i||||||i|||||||||Ij||||j||j|j|||Ilililllllllilljllil|||l|j|||j|||||||i WWW
<br> Spisová zn.: SpKrU 1065/2019/OŽPZ OZE
<br> Č.j.: 10651201 9/OŽPZIJa
<br> Vyřizuje: Ing.Janoušek Všem uživatelům honiteb Telefon: 465 025 475 v působnosti Krajského úřadu E-maií zdenekjanousek©pardubickykrajcz pardubického kraje
<br> V Pardubicích 4.ledna 2019
<br> Určení termínů sčítání zvěře v roce 2019
<br> Krajský úřad Pardubického kraje,věcně a místně příslušný podle ustanovení 5 29 odst.1 á š 67 odst.1 písm.9) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích,ve znění pozdějších předpisů,jako orgán státní správy myslivosti příslušný podle 5 59 odst.2 písm.c) zákona č.449f2001 Sb <.>,o myslivosti,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o myslivosti"),v souladu s š 36 odst.1 zákona o myslivosti <,>
<br> s t a n o v uj e každoroční termín sčítání zvěře na den 2.března 2019
<br> Termín je závazný pro všechny uživatele těch honiteb,které se nacházejí v územní působnosti Krajského úřadu Pardubického kraje <.>
<br> Pokud některý držitel honitby nebude souhlasit svýsledkem provedeného sčítání v honitbě a oznámí to písemně orgánu státní správy myslivosti nejpozději do 1 týdne ode dne provedeného sčítání,je termín nového konečného sčítání stanoven na den 23.března 2019 <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Sčítání zvěře má zásadní význam pro následné vypracování mysliveckých výkazů a plánů,závazného statistického výkazu MYSL 1-01 a je výchozím podkladem pro odpovědné hospodaření v honitbách.Státní správa myslivosti od všech uživatelů honiteb žádá zajištění maximální objektivnosti při zjišťování stavů zvěře,aby tyto výsledky byly řádným podkladem pro celoroční myslivecké plánování.Státní správa myslivosti předpokládá u uživatelů honiteb dobrou znalost stavů zvěře vprůběhu celého roku,proto očekává,že budou prezentovat objektivní a skutečnosti odpovídající sčítané stavy zvěře.To je možné jen tehdy,b...

Načteno

edesky.cz/d/2596707


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Staré Město (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz