« Najít podobné dokumenty

Město Jablonec nad Nisou - Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Jablonec nad Nisou, ulice Liliová

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Kaceni Liliova SMJ
*MUJNX00Y4EDA*
MUJNX00Y4EDA
<br>
Mírové náměstí 3100/19,466 01 Jablonec nad Nisou
<br>
Spisová značka: 34/2019/SPR/OŽP/Vav
<br> Č.j.: 1360/2019
<br>
<br> Vyřizuje:
Tel.:
Fax:
E-mail:
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
XXX XXX XXX
XXX XXX XXX
vavruskova@mestojablonec.cz
<br> Datum: 07.01.2019
<br>
INFORMACE PŘIHLÁŠENÝM SPOLKŮM
<br> O ZAHAJOVANÝCH SPRÁVNÍCH ŘÍZENÍCH
<br> Magistrát města Jablonec nad Nisou,odbor stavební a životního prostředí,oddělení životního
prostředí a státní památkové péče dle § 70 odst.2 zákona č.114/1992 Sb.o ochraně přírody a
krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“) informuje
přihlášené spolky o zahajovaném správním řízení ve věci povolení kácení dřevin
rostoucích mimo les,ve kterém mohou být dotčeny zájmy chráněné zákonem o ochraně
přírody a krajiny.Jedná se o kácení 3 ks břízy s obvody kmenů 119,137,149 cm,vše měřeno
ve výšce 130 cm nad zemí,rostoucí na pozemku parc.č.1979/8 v katastrálním území Jablonec
nad Nisou,v ulici Liliová.Žádost podalo dne 4.12.2018 statutární město Jablonec nad Nisou <.>
<br>
V případě,že občanské sdružení (zapsaný spolek) oznámí svou účast písemně do 8 dnů ode
dne,kdy bylo správním orgánem o zahajovaném řízení informováno,bude mít postavení
účastníka řízení dle ustanovení § 27 odst.3 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů <.>
<br>
Informace bude vyvěšena na úřední desce po dobu 8 dní <.>
<br>
<br>
<br>
Mgr.XXXX XXXXXXXX
<br> vedoucí oddělení životního prostředí a státní památkové péče
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
Sejmuto dne:

Načteno

edesky.cz/d/2595888

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonec nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz