« Najít podobné dokumenty

Město Jablonec nad Nisou - záměr prodeje a pronájmu p.p.č. 82/2, p.p.č. 2778, p.p.č. 3028, p.p.č. 3029, p.p.č. 3030, p.p.č. 2046/4 a p.p.č. 2052/1 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem výstavby v souladu s územním plánem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

82 2 2778 3028 3029 3030 2046 4 2052 1 Jbc
STATUTÁRNÍ MĚSTO JABLONEC NAD NISOU
<br> majetkoprávní oddělení
<br> Ve smyslu 9 39,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje: záměr prodeje a pronáimu n.p.č.82/2,n.p.č.2778,n.p.č.3028,n.p.č.3029,n.p.č.3030,n.p.č.2046/4 a n.p.č.2052/1 vše v k.ú.Jablonec nad Nisou (celkem 2.340 m2) za učelem výstavby v souladu s územním plánem „\
<br>.so 1 SŘGA 33110 Íbn/sw
<br> 19%
<br> 2290/2 ý 1,1 I |.<.>." ': u ' <.>
<br> ': : pozemkyzverejnenk prodejiapronájmu
<br> Podle územního plánu se jedná částečně o zastavitelné plochy kategorie plochy smíšené centrální (zastavitelná lokalita SC6.11) a částečně o stabilizované plochy zastavěného /území kategorie— veřejná prostranství,komunikace
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO RM 22520" Jablonec nad Nisou zveřejnila dne: 26.6.2017 -odbor ekonomiky- D Ing.Alena Horáo
<br> sejmuto dne: Oddělení maf'ef'íomáw majetkoprávní oddělaení

Načteno

edesky.cz/d/2593294

Meta

Prodej   Územní plánování   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonec nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz