« Najít podobné dokumenty

Město Jablonec nad Nisou - záměr prodeje 873/29, 898/35 v k.ú. Jablonec nad Nisou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

File 00206B8C8C2A180712111919
STATUTÁRNÍ MĚSTO JABLONEC NAD NISOU
<br> majetkoprávní oddělení
<br> Ve smyslu 9 39,zákona č.12812000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů
<br> zveřejňuje:
<br> záměr prodeje p.p.č.873/29 a p.p.č.898/35 v k.ú.Jablonec nad Nisou (celkem 705 m2)
<br> 0233?
<br> tabor -—'-'\ ' 45" W
<br> Prodej bude probíhat formou výběrového řízení s tím,že město očekává nabídku blízkou ceně obvyklé stanovené znaleckým posudkem + DPH,která je 1,045.440,- Kč <.>
<br> Podie územního píánu jsou tyto pozemky v stabilizované ploše zastavěného území — b ydíeni městské.Na p.p.č.876/29 v k.ú.Jablonec nad Nisou je v katastru nemovitostí zapsáno věcné břemeno zřízení a provozování distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce a.s.Jedná se o kabelové vedení NN a VN pro trafostanici,kterou tento pozemek obklopuje <.>
<br> STATUTÁRNÍ měsro
<br> Jablonec nad Nisou - odbor ekonomiky,I —,<.> oddělenimajg opra ní
<br> 4/
<br> zveřejnila dne: 22.6.2017 | eta Ritterova sejmuto dne: majetkoprávní oddělení

Načteno

edesky.cz/d/2593290


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonec nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz