« Najít podobné dokumenty

Město Jablonec nad Nisou - záměr prodeje p.p.č. 290/1 a p.p.č. 290/4 obě v k.ú. Rýnovice za účelem výstavby v souladu s územním plánem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

prodej ppč 290 1, 290 4 k ú Rýnovice
STATUTÁRNÍ MĚSTO JABLONEC NAD NISOU
ve smyslu § 39,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje:
<br> záměr prodeje p.p.č.290/1 a p.p.č.290/4 o celkové výměře 6451 m2
katastrální území Rýnovice za účelem výstavby v souladu s územním plánem s tím,že podmínkou pro prodej bude předložení zastavovací studie <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Prodej bude probíhat formou výběrového řízení s tím,že město očekává nabídku blízkou ceně obvyklé stanovené znaleckým posudkem + DPH,která je 8.905.600,- Kč <.>
<br> V případě prodeje pozemků za účelem investiční výstavby,bude s výhercem uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní a nájmu nemovitostí a samotný prodej pozemků je realizován až po dokončení stavby.Nájemné bude  stanoveno ve výši 35,- Kč/m2/rok + DPH a s tím,že nájemci bude po doložení kolaudace nově postaveného objektu sníženo nájemné o 34,- Kč/m2/rok za období dvou let zpětně před doložením kolaudace <.>
Informace o vedení inženýrských sítí je nutné zjistit u vlastníků,nebo provozovatelů sítí.Město tyto informace nemá <.>
<br>
<br>
zveřejnila dne: 30.7.2018 XXXXX XXXXXXXXX
sejmuto dne: majetkoprávní oddělení
<br> Informace : XXX XXX XXX

Načteno

edesky.cz/d/2593289

Meta

Prodej   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonec nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz