« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Rozhodnutí MVČR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

opis rozhodnutí
1
<br>
odbor veřejné správy,dozoru a kontroly
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
<br> Č.j.: MV-135953-5/ODK-2018
<br> Praha 4.prosince 2018
<br>
<br> město Šumperk
ID datové schránky: 8bqb4gk
<br> město Zábřeh
ID datové schránky: hk9bq2f
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br>
Ministerstvo vnitra,odbor veřejné správy,dozoru a kontroly,v souladu
s ustanovením § 166 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád (dále jen „správní
řád“) ve spojení s ustanovením § 66a odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
(obecní zřízení)
<br>
souhlasí
<br>
s dohodou obsaženou v dodatku č.11 k veřejnoprávní smlouvě,schváleným
Zastupitelstvem města Šumperk dne 13.září 2018 a Zastupitelstvem města Zábřeh
dne 19.září 2018,podepsaným stranami dne 15.října 2018,jíž účastníci řízení <,>
město Šumperk,se sídlem nám.Míru 1,787 01 Šumperk a město Zábřeh,se sídlem
Masarykovo náměstí 6,789 01 Zábřeh,mění obsah veřejnoprávní smlouvy
podepsané dne 1.listopadu 2007 (právní moc souhlasu Ministerstva vnitra dne
7.prosince 2007),ve znění dodatku č.1 (právní moc souhlasu Ministerstva vnitra
12.prosince 2008),dodatku č.2 (právní moc souhlasu Ministerstva vnitra
12.prosince 2009),dodatku č.3 (právní moc souhlasu Ministerstva vnitra
11.prosince 2010),dodatku č.4 (právní moc souhlasu Ministerstva vnitra
10.prosince 2011),dodatku č.5 (právní moc souhlasu Ministerstva vnitra
15.prosince 2012),dodatku č.6 (právní moc souhlasu Ministerstva vnitra
14.prosince 2013),dodatku č.7 (právní moc souhlasu Ministerstva vnitra
13.prosince 2014),dodatku č.8 (právní moc souhlasu Ministerstva vnitra
12.prosince 2015),dodatku č.9 (právní moc souhlasu Ministerstva vnitra
<br> *MVCRX048D0W6*
MVCRX048D0W6
prvotní identifikátor
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> 17.prosince 2016) a dodatku č.10 (právní moc souhlasu Ministerstva vnitra 4.ledna
2018),na základě níž Městský úřad Šumperk vykonává přenesenou působnost
v rozsahu stanoveném zákonem č.20/1987 Sb <.>,o památkové péči namísto
Městského úřadu Zábřeh <.>
<br>
<br>
<br> Odůvodnění
<br>
Minist...
MVČR pravomocné rozhodnutí
1
<br>
odbor veřejné správy,dozoru a kontroly
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
<br>
<br> Praha 28.prosince 2018
Č.j.: MV-135953-8/ODK-2018
Přílohy: 1/el <.>
<br>
<br> město Šumperk
ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
Zaslání stejnopisu pravomocného rozhodnutí,kterým byl vydán souhlas s uzavřením
dodatku č.11 k veřejnoprávní smlouvě – město Šumperk a město Zábřeh
<br>
Na základě Vašeho dopisu pod č.j.: MUSP 132380/2018 Vám Ministerstvo vnitra
<br> v souladu s ustanovením § 91 odst.4 zákona č.500/2004 Sb <.>,správního řádu zasílá
<br> v příloze stejnopis pravomocného rozhodnutí,kterým byl vydán souhlas s dohodou
<br> obsaženou v dodatku č.11 k veřejnoprávní smlouvě,schváleném zastupitelstvem
<br> města Šumperk a zastupitelstvem města Zábřeh <.>
<br>
<br> S pozdravem
<br>
<br>
v z.JUDr.XXXX XXXXX
zástupce ředitelky odboru
<br>
<br>
Vyřizuje: Mgr.Zuzana Havelková
tel.č.: 974 816 430
e-mail: odbordk@mvcr.cz
<br> *MVCRX049HP7V*
MVCRX049HP7V
<br> prvotní identifikátor
<br>
Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
ředitelka odboru
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
Not specified

Načteno

edesky.cz/d/2593151

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz