« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Kníničky - Veřejná vyhláška Více informací

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Kníničky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vv_kasarna.pdf [74,47 kB]
Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna Kounicova 67,601 67 Brno
<br> č.j.MMB/0000390/2019
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (OÚPR MMB) jako pořizovatel územně plánovací dokumentace dle ust.© 6 odst.1 písm.a) doručuje dle ust.5 188 odst.3 ve spojení s ust.& 50 odst.3 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,a ust.& 25 odst.2 Zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> Návrh změny Územního plánu města Brna celoměstského významu Bl/ló-CM - Areál Jaselských kasáren <.>
<br> Návrh změny Územního plánu města Brna (ÚPmB) BING-CM bude vystaven k veřejnému nahlédnutí v souladu s ust.& 20 stavebního zákona po celou dobu vyvěšení veřejné vyhlášky
<br> od pondělí 7.1.2019 do pátku 22.2.2019 v budově Magistrátu města Brna,v zasedací místnosti č.360 ve III.podlaží,Kounicova 67,Brno.Společné jednání v červnu 2018 neproběhlo po formální stránce řádně,a proto je z procesní opatrností opakováno.Po věcné stránce zůstává Návrh změny Územního plánu města Brna beze změny <.>
<br> Návrh změny Územního plánu města Brna Bl/ló—CM vystavený v budově Magistrátu města Brna,v zasedací místnosti č.360 ve 111.podlaží,Kounicova 67,Brno,bude přístupný od 7.1.2019 do 22.2.2019,a dále na internetové adrese:
<br> httpsszvvww.brm.cz! sprava-me sta/ ma nistratwmesta—brna/ usek—rozvoie-mesta/od bor—uzemniho— planovani-a-rozvoie/dokumentvfupmb/navrhovane-zmeny—upmb/zmena—b1 16—cm/navrh/
<br> V případě změny Územního plánu města Brna Bl/ió—CM se jedná o změnu celoměstskou,která řeší bývalý areál Jaselských kasáren — brownfield v centrální části města.Změna by měla umožnit realizaci investičního záměru na výstavbu obytného souboru s obchodním parterem & vybudování propojovací komunikace Dělostřelecká mezi ul.Štefánikovou a ul.Staňkovou <.>
<br> Na základě ustanovení 5 50 odst.3 stavebního zákona může každý uplatnit do 30 dnů ode dne doručení ...

Načteno

edesky.cz/d/2590911

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Kníničky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz