« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Výběrové řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VŘ všeobecné PL Šumperk 1101
*) Vzory tiskopisů jsou zveřejněny na www.olkraj.cz,složka zdravotnictví / výběrová řízení na smlouvy
se zdravotními pojišťovnami
<br>
č.j.KUOK 1232/2019
sp.zn.KÚOK/1101/2019/OZ/857
<br> Krajský úřad Olomouckého kraje
<br> vyhlašuje
<br> podle části desáté zákona č.48/1997 Sb <.>,o veřejném zdravotním
pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů na základě návrhu uchazeče
<br> výběrové řízení
<br> na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb
v oboru všeobecné praktické lékařství (ambulantní péče)
<br> pro území Šumperk <.>
<br>
Lhůta,od které je třeba zajistit poskytování zdravotních služeb,které
jsou předmětem výběrového řízení: 18.3.2019 <.>
<br> Přihlášku s požadovanými přílohami doručte do 19.2.2019 včetně
na adresu:
<br> Krajský úřad Olomouckého kraje
odbor zdravotnictví
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc
<br> K přihlášce*) připojte tyto přílohy:
- nabídku,ve které uveďte rozsah nabízené péče,adresu místa
<br> poskytování zdravotních služeb,provozní hodiny,personální
obsazení,pracovní úvazky,technické a věcné vybavení a příp <.>
i další informace o svém záměru <,>
<br> - přehled praxe uchazeče v příslušném oboru <.>
<br>
Uchazeč je povinen prokázat,že splňuje,nebo je ve lhůtě stanovené
ve výběrovém řízení (18.3.2019) schopen splnit,předpoklady
pro poskytování hrazených služeb v příslušném oboru zdravotní péče <,>
který je předmětem výběrového řízení <.>
<br> Informace na telefonním čísle: 585 508 573

Načteno

edesky.cz/d/2590320

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz