« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Seznam uzavřených veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků v rozsahu stanoveném orgánům každé obce v § 53 odst.1 zákona č . 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Seznam
seznam uzavřených veřeinoprávních sm|uv o výkonu přenesené působnosti na úseku
<br> projednávání přestupků v rozsahu stanoveném orgánům každé obce v 5 53 odst.1 zákona
<br> č.2oo/1990 sb <.>,o přestupcích,ve zněnípozdějších předpisů
<br> 1) Veřej nopráVní smlouva s obcíBí|á Lhota,uzavřena dne 1.4'2015
<br> 2) VeřejnopráVní smIouVa s obcí Bí|sko,uŽaVřena dne 1'4'2015
<br> 3) VeřejnopráVní smlouVa s obcí Bouzov,tlzavřena dne 1.4.2015
<br> 4) VeřejnopráVn í sm Iouva s obcícervenka,uzavřena dne 1'4.2015
<br> 5) VeřejnopÍávn í sm Iouva 5 obcÍ Dubčany,uzavřena dne 1.4.2015
<br> 6) Veřejnop rávn í sm Iouva s obcí Haňovice,uzavřena dne 1'4.2015
<br> 7) Veřejnop ráVní smIouva 5 obcíchoIina,uzaVřena dne 1.4.2015
<br> 8) Veřejnop ráVní smIoUVa s obcí Loučka,uzavřena dne 1.4.2015
<br> 9) Veřejnop rávní smIouva s obcí Luká,Uzavřena dne 1.4.2015
<br> 10) VeřejnopráVní smlouva 5 obcÍMěrotín,uzavřena dne 1'4'2015
<br> 11) VeřejnopráVní smlouva 5 obcÍMIadeč,uzavřena dne 1'4'2015
<br> 12) VeřejnopráVní sm |ouva s obcí Nák|o,uzaVřena dne 1'4.2015
<br> 13) VeřejnopráVní smIouva s obcí oIbramice,uzaVřena dne 1'4.2015
<br> 14) Veřejnoprávní sm Iouva s obcíPňovice,uzavřena dne 1.4.2015
<br> 15) Veřej noprávn í smIouVa s obcísenice na Hané,uzavřena dne 1'4'2015
<br> 16) VeřejnopráVnÍ smlouva s obcísenička,uzaVřena dne 4.4.2015
<br> 17) VeřejnopráVní smlouva 5 obcísIavětín,uzavřena dne 1'4'2015
<br> 18) VeřejnopráVní smIoUVa s obcístřeň,uzavřena dne 1'4'2015
<br> 19) VeřejnopráVní smIouva s obcíVi|émov,uzavřena dne 1'4'2015
<br> VeřejnopráVní sm|ouvy jsou občanům k dispozici k nah|édnutí na Městském úřadě V Litov|i <,>
<br> nám.Př.otakara 778/1,oddělení vnitřních VěcL dveře č.11,nebo na přís|ušných obecních
<br> úřadech '
<br> VyVěsit: 20'4'2015
<br> Sejmout:31.3.2019

Načteno

edesky.cz/d/2590317

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz