« Najít podobné dokumenty

Městys Strážný - Usnesení ze Zastupitelstva městyse Strážný ze dne 27.12.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Strážný.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
Usnesení ze Zastupitelstva městyse Strážný
<br> ze dne 27.12.2018
<br> 2018-10/1 - Zastupitelstvo městyse Strážný schvaluje program zasedání dle návrhu,který byl uveřejněn na úřední desce ÚM Strážný <.>
<br> 2018-10/2 - Zastupitelstvo městyse Strážný určuje ověřovateli zápisu zjednání ZM p.Vokála a p.Vacka <.>
<br> 2018-1013 - Zastupitelstvo městyse Strážný souhlasí s provedením rozpočtového opatření č.8/2018,kterým se mění rozpočet městysu pro rok 2018 starostkou obce vsouladu se skutečným vývojem hospodaření rozpočtu k 31.12.2018 <.>
<br> 2018-10/4 — Zastupitelstvo městyse Strážný schvaluje rozpočet městysu pro rok 2019 vsouladu s návrhem,který je přílohou usnesení s tím,že celkový objem příjmů rozpočtu městysu pro rok 2019 bude činit 57,000.000,—Kč a celkový objem výdajů rozpočtu městysu pro rok 2019 bude činit 67,000.000,-l<č.Rozpočetje schvalován jako schodkový s tím,že schodek rozpočtu bude financován ze zůstatku kladného výsledku hospodaření městysu za předchozí období <.>
<br> 2018-10/5 — Zastupitelstvo městyse Strážný schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Strážný pro rok 2019 v souladu s návrhem,kterýje přílohou usnesení s tím,že celkový objem příjmu i výdajů rozpočtu příspěvkové organizace pro rok 2019 bude činit 960.000,-Kč <.>
<br> 2018-10/6 - Zastupitelstvo městyse Strážný stanovuje počínaje 1.1.2019 výši vodného částkou 351,—Kč bez DPH za 1 m3 a výši stočného částkou 333,-Kč bez DPH za 1 m3,a to na základě cenové kalkulace,která je přílohou usnesení <.>
<br> 2018-10/7 - Zastupitelstvo městyse Strážný souhlasí s tím,aby městys vyplatil starostce ve smyslu ust.& 76 odst 1 zákona o obcích mimořádnou odměnu za rok 2018 za její enormní pracovní nasazení při řešení problémů vodohospodářské infrastruktury městysu v roce 2018 ve výši dvojnásobku měsíční odměny za výkon její funkce <.>
<br> 2018—10/8 — Zastupitelstvo městyse Strážný souhlasí s tím,aby se městys zapojil do projektu „Po stopách zapomenuté/utajené vojenské hi...

Načteno

edesky.cz/d/2587467

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Strážný      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz