« Najít podobné dokumenty

Obec Zdelov - Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Zdelov (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zdelov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zasedání 4 2018 - ustavující[1].pdf [0,36 MB]
Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
<br>
<br>
Z D E L O V
<br>
<br>
konaného dne 31.října 2018
<br>
<br>
<br> č.4/2018
<br>
<br> Obec Zdelov,Zdelov č.p.44,517 21 Týniště nad Orlicí,okr.Rychnov nad Kněžnou,kraj Královéhradecký,IČO: 00275549
Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce ze dne 31.října 2018
<br> 2/12
Zapisovatel XXXXXXXX XXXXXXXX
<br>
Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
<br>
<br> Z D E L O V
<br>
konaného dne 31.října 2018
<br>
č.4/2018
<br>
<br> Místo konání: restaurace U Joudy
<br> Přítomni: XXXXXXXX XXXXXXX,DiS <.>
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXX XXXXXXXXX
XXXXX XXXX,DiS <.>
XXXX XXXXXXX,DiS <.>
XXXXX XXXXXXXXXX
<br>
Nepřítomni: X
<br> Omluven: X
<br> Jednání řídil: dosavadní starosta obce XXXXXXXX XXXXXXX,DiS <.>
<br>
<br>
X.Zahájení ustavujícího zastupitelstva obce Zdelov
<br>
Zasedání Zastupitelstva obce Zdelov bylo zahájeno v 19:10 hodin dosavadním starostou obce
Ladislavem Pokorným (dále jako předsedající) <.>
<br> Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení členem
zastupitelstva podle ustanovení § 53 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstva obcí a o změně
některých zákonů,v platném znění,dále XXX XXXXX o volbách <.>
<br> Předsedající schůze konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno tak,aby se v souladu s ustanovením §
91 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,dále XXX XXXXX o obcích (obecní zřízení),v platném znění,konalo
do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula
dne 19.října 2018 a žádný návrh nebyl podán).Informace podle ustanovení § 93 odst.1 zákona o obcích byla
na úřední desce Obecního úřadu Zdelov zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní a to od 20 <.>
října 2018 do 1.listopadu 2018.Současně byla zveřejněna na dálkově přístupné (elektronické) úřední desce <.>
<br> Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1)...

Načteno

edesky.cz/d/2578576

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zdelov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz