« Najít podobné dokumenty

Obec Dívčice - Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dívčice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

strednedoby-vyhledc-2-r-2019-2020.pdf
Střednědobý výhled rozpočtu
<br> obce Dívčice
<br> rok 2019 rok 2020
<br>
<br> Počáteční stav peněž.prostředků
<br> k 1.1 <.>
<br> 4.000.000 Kč 4.000.000 Kč
<br> Příjmy:
<br> Vlastní příjmy celkem………………….<.>
Třída 1 až 3
<br> 10.000.000 Kč 9.960.000 Kč
<br> z toho:
Třída 1 – Daňové příjmy celkem …….<.> 7.000.000 Kč 6.960.000 Kč
<br>
- daně z příjmů + majetková daň 6.600.000 Kč 6.600.000 Kč
<br>
<br> - správní poplatky 10.000 Kč 10.000 Kč
<br>
<br>
<br> - místní daně a poplatky 390.000 Kč 350.000 Kč
<br>
<br> Třída 2 – Nedaňové příjmy celkem…….<.> 1.500.000 Kč 1.500.000 Kč
<br>
<br> - z vlastní činnosti 200.000 Kč 250.000 Kč
<br>
<br> - z pronájmů + ostat.příjmy 1.300.000 Kč 1.250.000 Kč
<br>
<br> Třída 3 - Kapitálové příjmy celkem
<br> …… <.>
<br> 1.500.000 Kč
<br>
<br> 1.500.000 Kč
<br> Třída 4 – Přijaté dotace celkem ………
<br> - investiční dotace
<br> - neinvestiční dotace přijaté z POV
<br> Příjmy úhrnem ………………………… <.>
Třída 1 až 4
<br> 10.000.000 Kč 9.960.000 Kč
<br> Třída 8 – Financování –přijaté úvěry
<br> Třída 8 – Financování – přijaté půjčky
<br> Úhrn příjmů celkem ………………….<.>
<br> Třída 1 až 4 + 8
<br> 10.000.000 Kč 9.960.000 Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Výdaje: rok 2019 rok 2020
<br>
Třída 5 - běžné /neinv./ výdaje 8.000.000 Kč
<br>
<br> 7.500.000 Kč
<br> Třída 6 – kapitálové /invest./ výdaje 2.000.000 Kč 2.000.000 Kč
<br>
<br> Výdaje celkem …………………… 10.000.000 Kč 9.500.000 Kč
<br> Třída 8 – financování – splátka úvěru
<br> Třída 8 - financování – splátka půjčky
Úhrn výdajů celkem…………………
<br> Třída 5 až 6 + 8
<br> 10.000.000 Kč 9.500.000 Kč
<br> Saldo běžného roku
<br> P – V (přebytek +,schodek -)
<br> 0 Kč 460.000 Kč
<br> Peněžní prostředky na konci roku
<br> PS PP k 1.1.+ hotovost běžného roku
<br> 4.000.000 Kč 4.460.000 Kč
<br>
<br>
<br> Informace: Na samostatném účtě 459 je vykazováno 1 340 000 Kč – dlouhodobý závazek <.>
<br> Jedná se o peněžní jistotu od PV Dívčice,s.r.o.– do výmazu věcného břemena
<br> po skončení smlouvy ...

Načteno

edesky.cz/d/2578122

Meta

Rozpočet   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dívčice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz