« Najít podobné dokumenty

Obec Údlice - Usnesení z ustavujícího jednání ZO dne 31.10.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Údlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

usnesení ZO ustavující ze dne 31.10.2018
USNESENÍ z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Udlice konaného dne 31.10.2018
<br> Zastupitelstvo v obci ÚDLICE a) volí v souladu s š 84 odst.1,píst) zákona o obcích
<br>.starostu obce - p- XXXXX XXXXXX Ing._dlouhodobe uvolněný.místostarostu obce - p.Vít RAJNYŠ.předsedu finančního výboru - p.XXXXX XXXXXX Mgr.<.> předsedu kontrolního výboru - p.XXXXXXXX XXXXXXX -další členy finančního výboru - p.XXXXXXXXX XXXXX
<br> - p.XXXXX XXXXXXXXX lng &.další členy kontrol.výboru - pJana BUREŠOVÁ
<br> - p.XXXX XXXX lng <.>
<br> ?.členy krizového štábu a povodňové komise - p.XXXXX XXXXXX ing.- ovn RAJNYŠ - p.XXXXX XXXXXXX - X).XXXXXXXX XXXXXXX
<br> (Ju-Publiu—
<br> b) bere na vědomi
<br> !.složení slibu všech členů zastupitelstva podle 5 69 odst.2 zákona o obcích 2.zřízení pozemkové komise a kulturní komise ve složení:
<br> - předseda pozemkové komise - p.XXXXX XXXXXXX
<br> - členové pozemkové komise - p.XXXXX XXXXXX
<br> —p.<.> Víl RAINYŠ
<br> — předseda kulturní komise -p.XXXXXX XXXXXXXXXX
<br> - členové kulturní komise -p.XXXXXX XXXXXXXXXXX -p.Zdena BUREŠOVÁ
<br> c) schvaluje
<br> ].doplněný program zapisovatelo ověřovatele 2.výši odměn pro neuvolněné členy.členy výborů a komisí od 1.1 1.2018 takto: - místostarosta — 27.613 -Kč - člen ZO * l.534.- Kč - člen komise a výboru — ZSSK-Kč — předsedové komisí & výborů — 3.068,-Kč 3.výše odměn pro členy komisí.kteří nejsou členy ZO - předseda - 2.490,—l(č - člen — „300,-Kč 4.podpisové právo do Komerční banky as.<.> pobočka Chomutov pro p.ingMilošc Pavlíka.p.Víta Rajnyše & p.Romana Srbeckého
<br> cl) zřizuje
<br> 1.finanční a kontrolní výbor.oba výbory budou tříčlenné 2.krizový štáb & povodňovou komisi
<br> e) deleguje
<br> l.Starostu obce Údlice k zastupování členské obce na zasedáních valné hromady — Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko — Mikroregionu Údlicko - Dobrovolného svazku obcí ROZVOJ - MAS SZK — HSRCH (Hospodářská a sociální rada Chomutovska)
<br> & určuje starostu jako jednatele Fi KOBRA s.r.o.Údlice ato na celé fu...

Načteno

edesky.cz/d/2575528

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Údlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz