« Najít podobné dokumenty

Obec Loukov - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Loukov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
<br>
O D B O R D O P R A V N Ě S P R Á V N Í
<br>
<br>
<br> Masarykovo náměstí 137 tel.: + 420 573 501 911 http://www.bystriceph.cz
768 61 Bystřice pod Hostýnem fax: + 420 573 501 968 e-mail: posta@mubph.cz
<br> Spis.zn.: ODS 826/2018 JiDr2
čj.MUBPH 25373/2018
<br> Oprávněná
úřední osoba: Ing.XXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> Tel./fax: XXX XXX XXX
E-mail: Jirina.Drekslerova@mubph.cz
<br> Datum: 20.12.2017
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Správa a údržba silnic Kroměřížska,s r.o <.>,sídlo: Kotojedy 56,767 01 Kroměříž <,>
IČ: 26908298
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy
<br>
Městský úřad Bystřice pod Hostýnem,odbor dopravně správní (dále jen „ODS BpH“) podle
ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a
o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zák.č.361/2000 Sb.“) příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici II.a III.třídy,místní
komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci a užití zařízení pro provozní informace
na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci,na základě
návrhu žadatele - Správy a údržby silnic Kroměřížska s.r.o <.>,Kotojedy 56,767 01 Kroměříž <,>
IČ: 26908298 (dále jen „SÚS Kroměřížska“) ze dne 04.12.2018,po projednání s dotčeným
orgánem,kterým je Policie České republiky,Krajské ředitelství policie Zlínského kraje <,>
Územní odbor Kroměříž,Dopravní inspektorát Kroměříž (dále jen „DI Kroměříž“) a jeho
písemném vyjádření vydaném dne 28.11.2018 čj.: KRPZ-134675-1/ČJ-2018-150806 <,>
<br> opatřením obecné povahy (dále jen „OOP“) podle ust.§ 171 a násl.části šesté zákona č <.>
500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),a podle
ustanovení § 77 odst.1 písmene c) zák.č.361/2000 Sb <.>
<br>
stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> v místě: silnice II.a III.třídy,v územním obvodu...

Načteno

edesky.cz/d/2575138

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Loukov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz