« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Rozpočtové opatření schválené Zastupitestvem města Litovel dne 29. listopadu 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření
Město Litovel
Nám.Př.Otakara 778/1b
<br> 784 01 Litovel
<br>
<br>
<br> Město Litovel
IČO: 00299138
č.účtu: 3620811/0100
<br> ID datové schránky: 4rub4s3
<br> Tel.: +420 585 153 111
<br> Email: sekretariat@mestolitovel.cz
<br> www.litovel.eu
<br> Rozpočtové opatření schválené Zastupitelstvem města Litovel dne 29.listopadu 2018
<br>
Rozpočtové opatření bylo schváleno na 2.zasedání Zastupitelstva města Litovel dne 29.listopadu 2018 na základě bodu
<br> č.5 a bodu č.8 <.>
<br> Změny ve výdajích:
<br> SU § Položka UZ ORJ ORG Částka Popis
<br> 3722 5169 7 000 000 1 250 000,00 Svoz komunálního odpadu
<br>
3315 5011 1 000 000 - 70 000,00
<br> Muzeum – Platy zaměstnanců v pracovním
<br> poměru
<br> 3315 5021 1 000 000 70 000,00 Muzeum – ostatní osobní výdaje
<br> 6xxx 5xxx 1 xxx xxx 307 500,00 Odchodné
<br> 3429 5901 4 000 000 15 000,00 Transfery dle rozhodnutí RM
<br>
3429 5222 4 000 000 - 15 000,00
<br> Příspěvek pro spolek AKSELIT z.s.- dopravní
<br> služba pro seniory
<br>
<br> Změny financování:
<br> SU § Položka UZ ORJ ORG Částka Popis
<br> 8113 - 1 426 951,24 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
<br> 8113 - 844 845,55 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
<br>
8115 307 500,00
<br> Změna stavu finančních prostředků na
<br> bankovních účtech
<br>
<br> Změny v příjmech:
<br> SU § Položka UZ ORJ ORG Částka Popis
<br> 3639 3111 1 886 000,00 Příjmy z prodeje pozemků
<br> 3722 2142 790 951,24 Podíl na zisku od FCC s.r.o <.>
<br> 1343 3512 102 097,00 Parkovací automaty
<br> 1353 608 71 400,00 Doprava – přezkoušení odborné způsobilosti
<br> 1361 119 4 000,00 Umístění herního automatu
<br> 1361 253 3 100,00 Cestovní doklad 100,-
<br> 1361 254 4 000,00 Cestovní doklady R
<br> 1361 263 1 650,00
Ohlášení změny místa trvalého pobytu – správní
<br> poplatek
<br> 1361 273 6 000,00 CD do 5 dnů 3.000 Kč
<br> 1361 278 5 000,00 OP do 5 dnů 500,-
<br> 1361 281 1 200,00 OP do 5 dnů do 15 let 300,-
<br> 1361 601 26 250,00 SP-silniční hospodářství
<br> 1361 603 47 720,00 SP-řidičské průk...

Načteno

edesky.cz/d/2575021

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz