« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Rozpočtové opatření schválené Radou města Litovel dne 21. listopadu 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření
Město Litovel
Nám.Př.Otakara 778/1b
<br> 784 01 Litovel
<br>
<br>
<br> Město Litovel
IČO: 00299138
č.účtu: 3620811/0100
<br> ID datové schránky: 4rub4s3
<br> Tel.: +420 585 153 111
<br> Email: sekretariat@mestolitovel.cz
<br> www.litovel.eu
<br> Rozpočtové opatření schválené Radou města Litovel dne 21.listopadu 2018
<br>
Rozpočtové opatření bylo schváleno na 2.schůzi Rady města Litovel dne 21.listopadu 2018 na základě usnesení
<br> č.23/2,č.32/2 a č.48/2 <.>
<br> Změny ve výdajích:
<br> § Položka UZ ORJ ORG Částka Popis
<br> 3392 5137 3 000 305 - 2 000,00 OV Březové
<br> 3392 5169 3 000 305 - 4 000,00 OV Březové
<br> 3392 5171 3 000 305 - 3 000,00 OV Březové
<br> 3429 5139 3 000 305 9 000,00 OV Březové
<br> 3639 5321 1 000 000 - 402,00
Poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících
<br> s realizací integrovaného nástroje ITI
<br> 3429 5901 4 000 000 - 2 000,00 Transfery dle rozhodnutí RM
<br> 3419 5492 4 000 000 2 000,00 Vytápění při pořádání šipkařského turnaje
<br> 6409 5901 14 000 000 - 292 898,00
<br> Vratky přeplatků min.období,kaucí
<br> nepřevedených na depozita,platby dle usnesení
<br> RM a ZM
<br> 6171 5137 13 000 233 198 585,00 DDHM
<br> 6171 5168 13 000 233 94 313,00 Zpracování XXX a služby související s IKT
<br>
<br> Změny financování:
<br> § Položka UZ ORJ ORG Částka Popis
<br> 8115 - 402,00
Změna stavu finančních prostředků na
<br> bankovních účtech
<br>
<br> Důvodové zprávy k rozpočtovému opatření:
<br> OV Březové – Na základě žádosti předsedy OV Březové je navržen přesun finančních prostředků na § 3429.(Navrhuje
<br> odbor místního hospodářství a stavebních investic.)
<br> Poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI – Na základě zmocnění pro Radu
<br> města Litovel k provádění rozpočtových opatření,pokud jde o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám,které bylo
<br> schváleno na 29.zasedání Zastupitelstva města Litovel konaného dne 21.června 2018,je třeba schválit úpravu uvedených
<br> položek dle...

Načteno

edesky.cz/d/2574357

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz