« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Litovel konaného dne 20. prosince 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ZM
M ě s t o L i t o v e l
<br> U s n e s e n í
<br> z 3.zasedání Zastupitelstva města Litovel,konaného dne 20.12.2018
<br> Zastupitelstvo města Litovel:
<br> 1.schvaluje doplněný program jednání a ověřovatele zápisu <.>
<br> 2.a) bere na vědomí kontrolu usnesení z 2.zasedání Zastupitelstva města Litovel <.>
b) bere na vědomí informace z jednání Finančního výboru a Kontrolního výboru
<br> Zastupitelstva města Litovel <.>
c) schvaluje Statut a Jednací řád Finančního výboru Zastupitelstva města Litovel <.>
d) schvaluje plán práce Finančního výboru Zastupitelstva města Litovel na rok 2019 <.>
e) schvaluje Jednací řád Kontrolního výboru Zastupitelstva města Litovel <.>
<br> 3.a) ukládá radě města svolat společné jednání zástupců města a obou provozovatelů služeb
<br> SeniorTaxi a přijmout taková opatření,aby bylo provozování služeb SeniorTaxi jednoznačné <.>
Zodpovídá: starosta Termín: 31.1.2019
<br> b) neschvaluje poskytnutí daru ve výši 80.000,- Kč za období od 1.6.– 31.12.2018
zapsanému spolku Akselit <.>
<br>
4.a) bere na vědomí důvodovou zprávu <,>
b) schvaluje rozpočtové změny dle důvodové zprávy vyjma rozpočtové změny č.7 Akselit <.>
<br> Zodpovídá: vedoucí finančního odboru Termín: 10.1.2019
<br>
5.schvaluje zařazení částky 391.000,- Kč ve prospěch Olomouckého kraje,který je
<br> zřizovatelem ZUŠ Litovel,na nákup klavíru pro činnost ZUŠ Litovel,na straně příjmů položka
8115.Dále ukládá odboru OŠKS a právnímu oddělení připravit návrh smlouvy na další
zasedání ZML <.>
Zodpovídá: vedoucí finančního odboru Termín: 31.1.2019
<br>
6.schvaluje zařazení částky 150.000,- Kč do rozpočtu města na rok 2019 na podporu činnosti
<br> kajakářky Barbory Dimovové na její přípravu na kvalifikaci na OH v Tokiu,na straně příjmů
položka 8815 <.>
Zodpovídá: vedoucí finančního odboru Termín: 31.1.2019
<br>
7.schvaluje zařazení částky 599 900,- Kč do rozpočtu města na r.2019,na straně příjmů
<br> položka 8115.Dále schvaluje podání žádosti o dotaci na Olomoucký XXXX do dotačního
programu...

Načteno

edesky.cz/d/2570420

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz