« Najít podobné dokumenty

Obec Nezdenice - Rozpočet obce na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nezdenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet obce na rok 2019
List1
Rozpočet Obce Nezdenice na rok 2019
zveřejněn: od 11/23/18 do 14.12.2018
Zveřejněn současně na elektronické úřední desce nejméně 15 dnů před jednáním zastupitelstva <.>
projednáno finančním výborem dne: 11/20/18
projednáno a schváleno zastupitelstvem obce dne: 12/13/18
Příjmy v Kč
Rozpočet Očekávaný Návrh
paragraf položka UZ ORG ZJ schválený rozpočet rozpočet Doplňující komentář
r.2018 r.2018 r.2019
1111 2022000 2200000 2600000 daň z příjmu FO ze závislé činnosti
1112 40000 40000 40000 daň z příjmu FO ze SVČ
1113 181000 190000 190000 daň z příjmu FO z kapit.výnosů
1121 1833000 1833000 2000000 daň z příjmu právnických osob
1122 91000 91000 267000 DPPO za obce
1211 3964000 4500000 4997000 daň z přidané hodnoty
1340 347000 347000 347000 poplatek za likvidaci komunálního odpadu
1341 12000 12000 12000 poplatek ze psů
1343 3000 2000 2000 poplatek za užívání veřejného prostranství
1381 43000 43000 45000 daň z hazardních her
1382 2000 0 0 zrušený odvod z loterií
1383 1000 0 0 zrušený odvod z VHP
1361 11000 9000 9000 správní poplatky
1511 341000 341000 341000 daň z nemovitostí
4111 71000 71000 0 neinvestiční transfery,volby
4112 176600 176600 176000 neinvestiční transfery z všeob.pokl.správy
4121 89000 89000 0 ostatní neinvestiční transfery od obcí
4216 UZ 1000000 1000000 0 investiční transfer od MMR
4221 ORG 300000 300000 0 investiční transfer od Obce Záhorovice
4116 UZ33063 0 144000 0 průtoková dotace pro ZŠ od MŠMT
4116 UZ33063 0 815000 0 průtoková dotace pro ZŠ od MŠMT
4116 UZ29014 0 14000 0 dotace na lesní porosty obec
4216 UZ17969 0 0 5500000 dotace od MMR lávka pro pěší IROP
1032 2111 2000 2000 2000 příjmy les
2411 2132 47000 45000 41000 příjmy z pronájmu pošta
2411 2324 1000 1000 1000 přijaté náhrady,vratky
3117 2111 48000 48000 48000 služby za energie
3117 2132 43000 43000 43000 nájemné
3117 2324 9000 9000 2000 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3311 2111 8000 8000 2000 příjmy ze vstupného
3314 2111 3000 3000 3000 knihovna - čtenářské poplatky
3319 21...

Načteno

edesky.cz/d/2565753

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nezdenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz