« Najít podobné dokumenty

Město Všeruby - Rozpočtové opatření č. 12/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Všeruby.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 12/2018
Příjmy
<br> MĚSTO VŠERUBY ;Poř.číslo 12/2018 Rozpočet na rok 2018 - rozpočtové opatření - příjmy ODD/PA Pol Záz.j.Kč TEXT 1111 100000,00 daň z příjmu fyzických osob - závislá činnost _ i 1211 840000,001daň z přidané hodnoty _ 1511 _ 300000,00 daň z nemovitých věcí __ _ 4116 2925500 dotace navýdgaje spojené s činností jednotek sboru dobr.hasičů_ “ 4116 —930655,80 dotace z MMR -_pro ZŠ a MŠ Všeruby__—_průtoková dotace _ _ 4216 79866360 dotace z MMR - pro _ZŠ a MŠ Všeruby - průtokoyadotaoe 3612 2000000 bytové hospodářství 3632 3000,00 pohřebnictví 3722 20000,00 svoz komunálního odpadu 3725 700000 prodej železa a elektroodpadu 1187262,80 mezisoučet Financování \ 8115 0,00 použití prostředků na účtech z minulých let 1187262,80 CELKEM Datum: _ Projednáno v Radě města Všeruby dn_e: _ Projednánov Zastupitelstvu města Všeruby dne: 17.12.2018 usnesení číslo: 142/2018 1 __ ;schváleno dne: 17.12.2018 _ _ i,\ \ (j /\ J Podpis správce rozpočtu:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Wfíémf.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> _ —i_ j _!Ě ! l * / 612 i l : L _
<br> \ podpis starosty a razítko
<br> Strana 1
<br> Výdaje
<br> MĚSTO VŠERUBY » i l Poř.číslo 12/2018
<br> Rozpočet na rok 2018 - rozpočtové opatření - výdaje | IODD/PA |Pol ZP Kč TEXT ' 3113 _ 5336 —930655.80 dotace z MMR — pro ZŠ a MŠ Všeruby; průtoková dotace 3113 6356 79866360 dotace z MMR - pro_Z_Š a MŠ Všeruby - průtoková dotace “3722 _ 20 000,00 svoz komunálního odpadu _ 5512 29 255,00 dotace na výdaje spojené s činnosgjednotek sboru dobrhasičů 6409.: 1 270 000,00 REZERVA 1 187 262,80 mezisoučet Financování 1 187 262,80 CELKEM
<br> Datum: _ _ j _
<br> __ Projednáno v Radě města Všeruby dne: _l _ _ Projednáno v Zastupitelstvu města Všeruby dne: 17.12.2018 _ / usnesení číslo: 42/2018 __ _ ; / schváleno dne: 17.12.2018 _
<br> _ l l l /-./r
<br> Podpis správce rozpočtuí daww/ZC
<br> \ \ * podpis starosty a razítko"
<br> Strana 2
<br> Rozpočet 2018 - přehled rozpočtových opatřeních v tis.Kč
<br> FinancovánL FinancovánL 8115-použní
<br> příjmy ...

Načteno

edesky.cz/d/2559268


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Všeruby      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz